Schválené projekty 27. 11. 2017 (4. výzva)


 

Pořadové číslo žádosti

Název žadatele, místo/Träger

Název projektu/Projekttitel

Schválené prostředky Cíl EÚS

% z celk. nákladů

04/01

MAS Radbuza, z.s., Stod

Slavnosti slunovratu 2017/Sonnenwendefest 2017

2 353,00

84,97

04/02

Městské kulturní zařízení Horšovský Týn

Česko-německý jarmark v Horšovském Týně/Historischer Jahrmarkt Horšovský Týn

4 689,73

85,00

04/03

MICHALOVSKÁ CHASA z.s., Stachy

400 let Michalova/400 Jahre Michalova

3 509,00

84,98

04/04

Město Kdyně

Kdyně-Beratzhausen: Nové přátelství/Kdyně - Beratzhausen: Neue Freundschaft

2 490,00

84,97

04/05

Městys Klenčí pod Čerchovem

Řezbářské sympozium 2017/Holzbildhauer Symposium 2017

2 324,75

85,00

04/06

Mílaři Domažlice

Hvězdné házení na Chodsku 2017/Star werfen im Chodenland 2017

4 265,94

85,00

04/09

Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o.

Hudba nezná hranic/Die Musik kennt keine Grenze

11 545,82

76,93

04/10

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

Rozumíme si…/Wir verstehen uns

2 444,80

85,00

04/12

Základní Škola a Mateřská Škola
Karla Klostermanna Železná Ruda

Rok folkloru bez hranic/Jahr der Folklore ohne Grenzen

3 310,75

85,00

04/14

Město Poběžovice

Česko-německá slavnost u příležitosti odhalení památníku Jana ze Šitboře/Tschechisch-Deutsche Feier anlässlich der Enthüttung des Denkmals von Johannes von Schüttwa

3 610,00

84,91

04/18

Muzejní spolek Vimperského panství

Zaniklé výrobní objekty na Šumavě a v Bavorském lese. Konference a výstava/Verschwundene Produktionsstätten im Böhmerwald und im Bayerische Wald. Konferenz und Ausstellung

6 755,88

84,39

04/19

Městys Všeruby

Česko-bavorské Vánoce na Tanaberku/Böhmisch-Bayerische Weihnacht auf demTannaberg

1 732,85

50,00

04/20

Šumavský z.s. Vimperk

Komponovaný večer a putovní výstava " Stopy věčnosti v Bavorském lese a na Šumavě"/Ausstellung Spuren der Ewigkeit im Bayerischen Wald und im Böhmerwald

4 254,94

84,98

04/21

Obec Zdíkov

140. výročí založení SDH Zdíkov/140. Jahrestag der Einrichtung SDH Zdíkov

2 730,00

84,97

Schváleno 14 projektů z 21

Celkem

56 017