Termín vyhlášení 4. výzvy: 21.6.2017

Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozdějido 25.10.2017 do 14:00 hod.
Aktuální výzva