Seminář o přeshraniční spolupráci v Hoslovicích


Na Strakonicku se 23. 3. 2017 uskutečnil předposlední seminář o přeshraniční spolupráci. Své prostory nám poskytl Vodní mlýn v Hoslovicích, a především jeho budova technického zázemí, kde se mimo informační centrum nachází například toalety, občerstvení či přednáškový sál.

Po sdělení základních informací o Euroregionu, obecném představení aktuálního Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a shrnutí Dispozičního fondu nechyběly prezentace úspěšných projektů z minulých let.

Nacházíme se blíže ve vnitrozemí, dále od hranic, členy Euroregionu Šumava z okresu Strakonice jsou pouhé tři obce a Programy přeshraniční spolupráce zde nemusí být příliš známé. Ale spíše opak byl pravdou.

Jako první paní Říhová, ředitelka Muzea středního Pootaví Strakonice, představila Středověký mlýn v Hoslovicích. Jihočeský kraj v roce 2005 koupil celý areál mlýna a do správy ho předal právě Muzeu ve Strakonicích. Potomci, kteří mlýn kraji prodávali, nechtěli žádnou komerci, žádný hotel či penzion, a tak začalo nekonečné shánění finančních prostředků a dotací na znovuuvedení mlýna do pohybu. Finance se sháněly, kde se dalo. Pomohla například ministerstva (kultury, financí, pro místní rozvoj), Státní fond životního prostředí a v neposlední řadě také přeshraniční programy. Z Programu přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko 2000-2006 byl opraven takřka celý mlýn, který v březnu 2008 slavnostně otevřel. Budova technického zázemí byla vystavena z prostředků Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a uvedena do provozu v roce 2012. Partnerem projektu se stal skanzen Freilichtmuseum v nedalekém bavorském Finsterau. Od té doby partnerství funguje velice dobře, pořádají výměnné akce, trhy, vydávají společné publikace, učí se od sebe řemesla a také Muzeum středního Pootaví dopomohlo vzniku novému muzeu mlýnů v německém Haibachu.

Paní Vacková, projektová manažerka z Chelčic, která se projekty přeshraniční spolupráce zabývá již mnoho let, sypala důležité a zajímavé informace, jak se říká, z rukávu. Shrnula snad vše, co mohla, a nespočet finančních prostředků putovalo do regionu.

Město Sedlice je známo dlouholetou tradicí paličkování krajek. Povědomí o Dispozičním fondu získalo město poměrně pozdě. Ale i tak s německou obcí Tiefenbach spolupracují na velmi dobré úrovni. Mají totiž společné téma, společnou historii krajky, i když je mnohdy velice odlišná. Z Dispozičního fondu minulého programového období byl podpořen například festival, který se koná každé dva roky, a prezentují se zde oba partneři. Podařila se navázat spolupráce i s farností a s německým pěveckým sborem, podpora přichází i ze strany obcí. Krajkářky navzájem spolupracují, učí se od sebe, zdokonalují se. Vznikají další a další akce, které na sebe navazují, a rodí se celá řada vedlejších produktů. Jedná se například o výstavy či módní přehlídky, kde krajka působí jako módní doplněk.

Nesčetně projektů podával do Dispozičního fondu i Mikroregion Chelčicko-Lhenický. Na začátku bylo jablko, kolem kterého se vše vlastně odehrává i dodnes, protože tento region je ryze ovocnářský. Iniciátorem přeshraniční spolupráce mezi tímto regionem a ovocnářským regionem v Lallingu byl bývalý předseda Euroregionu Šumava pan Vlček. Od roku 2006 spolupráce funguje a každý rok se konají nejrůznější akce, slavnosti, fotbalová utkání, ovocnářské trhy, slavnosti plodů, hasičské soutěže, myslivecký jarmark, školní akce, setkávání škol z Lhenic, Lallingu a Běšin a mnoho dalšího. Historie ovocnářství zde byla dána, starostové se setkali a nyní se navštěvují, vyměňují si termíny akcí a aktivity se přesunuly mezi spolky a ty se od sebe navzájem učí. Jazyková bariéra se dříve jevila jako velký problém, ale když se chce, tak to jde a partneři komunikují mezi sebou anglicky, ale ani němčina není v pozadí. Je to již 11 let, přátel je mnoho a aktivity se rozvíjí i mimo jakékoli dotace. Obce do toho vůbec nemusí vstupovat a fungují v tomto partnerství spíše jako pomocníci, protože pomáhají s administrací a hlavně také s předfinancováním. Opět zde paní Vacková narazila na téma nepodporování malých investičních projektů v Dispozičním fondu.

Semináře se konají v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.