Seminář o přeshraniční spolupráci v Horažďovicích

Místostarostka Nýrska paní Hladíková představuje spolupráci v Královském hvozdu. 9. 2. 2017 se v Horažďovicích uskutečnil první z řady seminářů, které se věnují přeshraniční spolupráci v Euroregionu a zkušenostmi s ní. Po krátkém úvodu, kde se přítomní dozvěděli základní informace o Euroregionu a projektech, které realizoval a realizuje, poskytl pan Silovský, manažer pro přeshraniční spolupráci, základní informace o Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Dispozičním fondu pro současné programové období.

Následovaly prezentace jednotlivých účastníků o realizovaných projektech z programů Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2008-2014 a Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a projektech spolufinancovaných z Dispozičního fondu i celkově přeshraniční spolupráce, která mezi jednotlivými aktéry probíhá.

Na úvod bloku vystoupila vedoucí Envicentra PROUD paní Zuzana Drábková Trojanová a představila projekt „Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti“, který byl spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2008-2014. V centru probíhají výukové programy pro děti a mládež, dvojjazyčné pobyty partnerských škol, je zde zázemí pro školy v přírodě nebo sportovní kurzy a tábory.

Dále pan Kavale, předseda Spolku Lamberská stezka, představil projekty, které na jejich území realizovali, projekty které plánují a umožnil přítomným nahlédnout do fungování přeshraniční spolupráce.

Místostarostka Nýrska paní Hladíková představila historii přeshraniční spolupráce s Neukirchenem bei Heiligen Blut a v rámci Královského hvozdu. Rozdala také historické pohlednice a pexeso, které byly vytvořeny v rámci jednoho projektu z Dispozičního fondu 2008-2014.

Závěrem paní Danielová z Tandemu představila projekty, které realizovali v minulosti, ale především právě probíhající projekt „Nachbarwelten – Sousední světy“, který je určen především pro mateřské a základní školy. Jelikož se semináře účastnili také zástupci škol z okolí, padly tyto informace na úrodnou půdu.

Někomu se může zdát, že projekty a přeshraniční spolupráce jsou pořád o tom samém, ale dle vyplněných dotazníků jsou stále místa, která je třeba vyplnit a posunout spolupráci o krok dál.

Semináře se konají v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.