Projekty Euroregionu

V roce 2015 a 2016 byly Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy schváleny 2 projekty z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.

Jedná se o tyto projekty:

 - Euroregionální governance a sítě

 - Dispoziční fond v regionu Bavorský les – Šumava


Euroregionální governance a sítě

Těžištěm projektu Euroregionální governance a sítě je posílení a zkvalitnění přeshraniční spolupráce především na komunální úrovni. Tím má dojít k trvalému posílení příhraničí, které má především venkovský charakter. Projekt je zaměřen na dosažení vyšší míry integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí. V rámci projektu je vydáván také zpravodaj, který je také ke stažení na těchto stránkách (ZDE), výroční zprávy. Informace o aktivitách projektu naleznete v záložce Aktivity.

Projekt navazuje na předchozí projekty Euroregionální rozvoj příhraničí 2008-2010, 2011-2013, 2014-2015.


Dispoziční fond v regionu Bavorský les – Šumava

Obsahem projektu je realizace Dispozičního fondu (podpora malých projektů a administrace DF). Dispoziční fond poskytuje důležitý dotační prostředek pro opatření typu setkávání mezi obyvateli, institucemi a organizacemi v příhraničním regionu a má značný přínos pro přeshraniční integraci a odstranění překážek a bariér v přeshraniční spolupráci. Jednotlivé aktivity přispívají k vylepšení spolupráce v oblasti regionálního rozvoje s cílem vytvoření společného životního, hospodářského a kulturního prostoru bez hranic. Aktuální informace o Dispozičním fondu najdete ZDE.