3. výzva Dispozičního fondu

Termín vyhlášení výzvy 5. 12. 2016. Projektové žádosti zasílejte nejpozději do 18. 5. 2017.
Nejbližší termín zasedání řídícího výboru je 19. 6. 2017