Dokladování nákladů a formuláře


Konečný uživatel je povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace projektu Správci následující dokumenty na předepsaných formulářích:

1x v originále + v elektronické verzi (e-mailem nebo na CD) 


Dále se předkládají následující dokumenty:


Další informace jsou uvedeny v Náležitostech dokladování při vyúčtování projektu
Formuláře ke stažení naleznete níže a v sekci Dispoziční fond 2014-2020 - vyúčtování