Zpravodaj

Zpravodaj Euroregionu Šumava je vydáván v rámci projektu Euroregionální governance a sítě, který je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Vychází přibližně 4x ročně v elektronické formě pdf.