Asociace evropských příhraničních regionů

Sdružení evropských příhraničních regionů je důležitou evropskou podpůrnou organizací pro příhraniční regiony a přeshraniční závěry a návody. Sdružení bylo založeno v roce 1971 podle německého práva jako spolek se sídlem v Gronau. AGEG má 90 členů, kteří reprezentují téměř 200 evropských příhraničních regionů, uvnitř i vně Evropské unie. Sdružení je k dispozici všem evropským příhraničním regionům.
Sleduje především tyto cíle:

Ageg je v kontaktu s:


www.aebr.net