Euroregion Šumava


Euroregion je formální nástroj pro přeshraniční spolupráci regionálních organizací a obcí spojených případně s partnery ze všech sociálních a hospodářských oblastí. Nejstarší tímto způsobem vzniklá organizace (roku 1958), je oblast na holandsko-německých hranicích - Euregio, která se stala modelem pro další podobné iniciativy, a proto její označení převzaly nově vznikající hraniční oblasti tohoto druhu.

Euroregion Šumava vznikl roku 1993 v Českém Krumlově. Zahrnuje území okresů Domažlice, Klatovy, Prachatice, Český Krumlov a Strakonice.

Přeshraničními partnery Euroregionu Šumava jsou Euregio Bayerischer Wald – Unterer Inn v Bavorsku a Regionalmanagement Mühlviertel v Horním Rakousku. Dohromady s těmito partnery tvoří Euroregion Šumava jeden přeshraniční celek.

Hlavní činností Euroregionu Šumava je:

Příklady aktuálních projektů a činnosti Euroregionu Šumava najdete na webových stránkách www.euregio.cz

Výhody členství v Euroregionu Šumava 

Jak se stát členem Euroregionu Šumava

Obce a města:

Členem Euroregionu Šumava je možné se stát schválením vstupu do Euroregionu na zastupitelstvu obce/města a následném podání žádosti o vstup do ERN. Žádost je projednána na nejbližší valné hromadě Euroregionu Šumava, která se koná vždy jednou za rok na jaře. Členský poplatek činí 3 Kč na obyvatele.


Právnické osoby:

Žádost je projednána na nejbližší valné hromadě. Členský příspěvek pro právnické osoby je 5000 Kč / rok.