2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       
 
20.11.2012
Naučná stezka Rýžování zlata v Petrovicích u Sušice

10.11.2012 byla slavnostně přestřižena páska nové naučné stezky v Petrovicích u Sušice. Součástí stezky je sedm zastavení. ... 
20.11.2012
Křížová cesta Skelná Huť

Začátkem října 2012 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná křížová cesta ve Skelné Huti u Chudenína. Rekonstrukce byla spolufinancována z Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko dotací 85% celkových nákladů. ... 
30.8.2012
Spiessova naučná stezka

Okolí Bezděkova skrývá mnohé zajímavosti, památky i přírodní krásy. Zdejší krajinu si proto už v 18. století zamiloval i hospodářský inspektor bezděkovského panství Christian Heinrich Spiess, který se zapsal do historie spíše jako autor tajemných povídek a románů. Dnes bychom mohli říci, že patřil mezi zakladatele hororu. Inspiraci pro svá díla hledal ve zdejších lesích, ve zříceninách hradů a tvrzí i u mohutných skal bizarních tvarů. Sem rád sám chodíval na dlouhé procházky. ... 
3.7.2012
Svatební den

Plzeňský kraj ve spolupráci s bavorským městem Deggendorf připravil celobarevnou brožuru „Svatební den v Plzeňském kraji a bavorském příhraničí: romantika i dobrodružství“. Publikace obsahuje tipy na tradiční i netradiční svatební dny v Plzeňském kraji a bavorském příhraničí. ... 
28.6.2012
Nová autobusová zastávka na Bučině

Sezónní autobusové linky známé jako „Zelené autobusy“, které doposud jezdily na Bučinu, měly konečnou zastávku na točně vzdálené 995 m od státní hranice a tedy od přestupového místa na navazující obdobný systém, tzv. Igelbusse, v Bavorském lese. ... 
28.6.2012
Na jedné lodi

28.6.2012 - Město Klatovy připravilo na konec školního roku den věnovaný handicapovaným spoluobčanům. ... 
20.6.2012
Propagace projektu Zelené autobusy v NP Šumava 2012

Projekt veřejné ekologické dopravy Zelené autobusy je v regionu NP Šumava provozován od roku 1996. Jeho primárním cílem je náhrada osobní automobilové dopravy v území chráněné přírody veřejnou dopravou a tím snížení jejího nepříznivého dopadu na chráněnou přírodu a životní prostředí obecně. ... 
15.11.2011
Propagační mapka cyklotrasy č. 38

Byla vydána nová mapka, která propaguje cyklostezku č. 38 z Běšin přes Klatovy do Švihova. ... 
30.5.2012
Obnova sakrálních staveb v mikroregionu Plánicko

Byla obnovena kaplička ve Vítkovicích a obnoven Sv. Jan Nepomucký v Bolešinech. Socha Sv. Jana Nepomuckého byla umístěna do autenticky podobného místa, jako byla v sedmdesátých letech minulého století. tj. sochařsky a umělecky opracovaného kmene, v němž je vytvořen otvor pro kovovou schránku s proskleným čelem a zajišťovacím zařízením. ... 
30.5.2012
Oprava kapličky Beňovy

Opravou kaple došlo k zatraktivnění této lokality pro turisty, čímž se zlepšila kulturně-historická nabídka. Turisté, kteří přijedou do Klatov a okolí, přispějí ke zvýšení podnikatelské aktivity v oblasti služeb. Dojde k prohloubení dějepisných znalostí a lepšímu pochopení historických a kulturních tradic obyvatel obou zemí. Rovněž institucionální udržitelnost je dobrá, partnerské město Cham konání projektů tohoto typu vítá, neboť účinně napomáhají k rozvoji přeshraniční spolupráce a navázání kontaktů mezi ...  
4.1.2012
Naučné stezky Hrádecka

V okolí obce Hrádek jsou vyznačeny čtyři vycházkové trasy v celkové délce 13,4 km. Jsou značeny barevnou šipkou a osazeny tabulemi, které informují o místních zajímavostech. Během cesty si můžete odpočinout na dřevěných lavičkách nebo pod krytými odpočívadly. Výchozí bod se nachází před zámkem v Hrádku. Na první informační ...  
4.1.2012
Revitalizace bývalého předsunutého opevnění Pustého hrádku

Nad hradem Kašperk se nachází zbytky předsunutého opevnění Pustý hrádek, které roky chátralo. Díky dotaci byly provedeny záchranné zajišťovací práce na památce, která je volně přístupná a hojně navštěvovaná. Bylo zajištěno torzo severní zdi objektu, kde docházelo vlivem chátrání k rychlému úbytku původního zdiva, zhotoveno přístupové schodiště a zřízena nová ...  
20.4.2011
Panevropský půlmaratón 2010

Mikroregion Dobrohost založil společně s místní akční skupinou LAG Brückenland Bayern-Böhmen již v roce 2007 společný rozvojový region se společným, přeshraničním kooperačním výborem „Aktiv über Grenzen - Aktivně přes hranice“. ... 
20.4.2011
Přeshraniční spolupráce gymnázií Český Krumlov a Straubing

Projekt byl zaměřen na podporu přeshraniční spolupráce gymnázií v Českém Krumlově a Straubingu v oblasti kultury, vzdělávání a sportu. Obsahem tohoto projektu byl výměnný pobyt, prohlídky měst Český Krumlov a České Budějovice, které si studenti připravují sami a sportovní aktivity – mezinárodní klání ve volejbale, floorbale a netradiční sportovní disciplíny. ... 
15.4.2011
Slavnosti kaše 2010

V rámci tohoto projektu byla zorganizována a zrealizována tradiční a velmi oblíbená kulturní akce Slavnosti Kaše 2010. ... 
18.4.2011
Aktualizace architektonické studie - Archeologický park a turistické východiště sv. Ján v Netolicích

  Důvodem aktualizace architektonické studie archeoparku byly výsledky archeologického průzkumu v letech 2008-2009, při kterých byly nalezeny základy kostela a raně středověké pohřebiště. Na základě těchto výsledků bude třeba přesunout plánované umístění objektu návštěvnického ...  
1.4.2011
Realizované projekty 2008 -2010

Sumarizace základních informací o dispozičním fondu a příklady úspěšně realizovaných projektů v letech 2008 - 2010 k dispozici v sekci dokumenty ke stažení. ... 
25.3.2011
Rekonstrukce kapliček na území obce Vacov

Cílem projektu byla rekonstrukce tří kaplí v okolí obce Vacov – v obcích Miřetice, Nespice a Žár. Kaple byly ve špatném stavu, byly poškozeny vnější i vnitřní omítky, ve špatném stavu byly krovy i střešní krytiny a nevyhovující byl také stav oken a dveří. ... 


[prvni]    2/3    [další]    [poslední]       přejít na:  

Aktuality

Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava