17.11.2017 20:14:00  teplota: 2.9°C
       

Publicita - povinnosti příjemců:

V rámci všech informačních a komunikačních opatření dává příjemce najevo podporu z fondu tím, že:

a) zobrazuje znak Unie v souladu se stanovenými technickými parametry (vlajka EU s textem);

b) uvádí logo fondu (logo Cíl EÚS s textem);

c) uvádí logo poskytovatele dotace (logo Euroregionu Šumava).

Během realizace projektu je příjemce podpory povinen informovat veřejnost o podpoře získané z fondu tím, že:

a) zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis projektu úměrný míře podpory, včetně cílů a výsledků a zdůrazní, že je na daný projekt poskytována finanční podpora od Unie;

b) umístí alespoň jeden plakát s informacemi o projektu (minimální velikost A3), včetně finanční podpory od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy.

Kompletní informace viz Směrnice pro žadatele.

 
Loga programu v jiných formátech naleznete také na www.by-cz.cz


Dokumenty ke stažení
logo_euregio.jpg
Logo poskytovatele dotace Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy.
24.4.2017 15:04:09  (260kb)
Logo Unie a odkaz ERDF.rar
Logo EU v balíku rar.
24.4.2017 15:04:08  (141kb)
Logo programu.rar
Logo programu Cíl EÚS v balíku rar.
24.4.2017 15:04:08  (222kb)
EU+Hinweis_D+CZ_sRGB.jpg
Logo EU včetně českého a německého textu.
24.4.2017 15:04:06  (60kb)
ETZ + Text_D+CZ__sRGB.jpg
Logo Cíl EÚS včetně českého a německého textu.
24.4.2017 15:04:06  (71kb)
Plakát.rar
vzory plakátů v barevné a černobílé verzi
17.6.2016 12:06:53  (1.06Mb)Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Termín vyhlášení 4. výzvy: 21.6.2017
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozdějido 25.10.2017 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
DF_Cil-EÚS_4_vy.doc (3.00Mb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

DF Nalezitosti_.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Žádost o platbu.doc (298kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
DF schválené pr.pdf (434kb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava