2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Publicita - povinnosti příjemců:

V rámci všech informačních a komunikačních opatření dává příjemce najevo podporu z fondu tím, že:

a) zobrazuje znak Unie v souladu se stanovenými technickými parametry (vlajka EU s textem);

b) uvádí logo fondu (logo Cíl EÚS s textem);

c) uvádí logo poskytovatele dotace (logoEuroregionu Šumava).

Během realizace projektu je příjemce podpory povinen informovat veřejnost o podpoře získané z fondů tím, že:

a) zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis projektu úměrný míře podpory, včetně jeho cílů a výsledků a zdůrazní, že je na daný projekt poskytována finanční podpora od Unie;

b) umístí alespoň jeden plakát s informacemi o projektu (minimální velikost A3), včetně finanční podpory od Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy, jednací sál, pódium, apod.

Označení povinnou publicitou se vztahuje na veškeré výstupy projektu:

Výstupem projektu se rozumí to, co slouží k naplnění cílů projektu (např. vydaná publikace, tiskoviny, propagace, mapa, kulturní akce, školení, postavená infrastruktura,  pořízené  zařízení, drobné ceny, apod.). Projekt  může mít  více výstupů a v tom případě se povinná publicita posuzuje u každého samostatně. Veřejnost či účastníci akce musí být informováni o zdrojích financování daného výstupu dle náležitostí povinné publicity.

PUBLICITA – Dokladování při ukončení realizace:

* rozsah dle typu projektu

·        prezenční listiny obsahující relevantní údaje a označení povinnou publicitou

·        fotodokumentace (nebo printscreen webové obrazovky) – z každé akce bude pořizována fotodokumentace, která bude mimo jiné jednoznačně prokazovat splnění podmínek stanovených na zajištění publicity (umístění plakátu v místnosti, na pódiu; označení pořízeného vybavení, výstavních panelů, apod.)

 

·        doložení materiálů a výstupů pokud byly pořizovány v rámci/pro konání akcí (např. studie, sborníky, prezentace, pozvánky, plakáty, apod.) 

Kompletní informace viz Směrnice pro žadatele.

 
Loga programu v jiných formátech naleznete také na www.by-cz.cz


Dokumenty ke stažení
logo_euregio.jpg
Logo poskytovatele dotace Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy.
24.4.2017 15:04:09  (260kb)
Logo Unie a odkaz ERDF.rar
Logo EU v balíku rar.
24.4.2017 15:04:08  (141kb)
Logo programu.rar
Logo programu Cíl EÚS v balíku rar.
24.4.2017 15:04:08  (222kb)
EU+Hinweis_D+CZ_sRGB.jpg
Logo EU včetně českého a německého textu.
24.4.2017 15:04:06  (60kb)
ETZ + Text_D+CZ__sRGB.jpg
Logo Cíl EÚS včetně českého a německého textu.
24.4.2017 15:04:06  (71kb)
Plakát.rar
vzory plakátů v barevné a černobílé verzi
17.6.2016 12:06:53  (1.06Mb)Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

25 let Euroregionu
V letošním roce slaví Euroregion Šumava - Bavorský les - Mühlviertel 25 let od svého založení. Toto jubileum si se všemi váženými hosty připomeneme 29. listopadu 2018 ve Freyungu. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava