19.2.2018 11:10:00  teplota: -1.0°C  rychlost větru / směr: 12.2km/h  Východní (97.0 ° )
       

Členství v Euroregionu

Výhody členství v Euroregionu Šumava 

  • obcím poskytujeme úplný informační servis - rozšířením jednatelství a propojením s Regionální rozvojovou agenturou Šumava ve Stachách došlo ke zdokonalení informačního servisu pro členské obce,
  •  obcím jsou dodávány informace o aktuálních otázkách z činnosti Euroregionu Šumava, dále informace o připravovaných oblastech a kritériích v projektech Phare CBC, INTERREG IIIA v letech 2004-2006 a v současné době pro Cíl 3 na období 2007-2013,
  •  dále nabízíme zprostředkování prvotních kontaktů pro zájemce o přeshraniční spolupráci mezi obcemi na bavorské, rakouské a české straně (přeshraniční spolupráce je nutná pro čerpání z programu INTERREG IIIA)
  •  prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Šumava technickou pomoc při podávání nejrůznějších projektů a dále poradenství v oblastech přípravy, samotného průběhu a vyhodnocení projektu,
  •  pomoc prostřednictvím komisí Euroregionu Šumava, a to v oblastech cestovního ruchu, hospodářského a regionálního rozvoje, v oblatech školství a kultury, ekologie a životního prostředí a zemědělství a lesnictví,
  •  reprezentace celého regionu na veletrzích, propagačních materiálech,
  •  více aktuálních informací najdete na www.euregio.cz

 

 

Jak se stát členem Euroregionu Šumava

 

Obce a města:

Členem Euroregionu Šumava je možné se stát schválením vstupu do Euroregionu na zastupitelstvu obce/města a následném podání žádosti o vstup do ERN. Žádost je projednána na nejbližší valné hromadě Euroregionu Šumava, která se koná vždy jednou za rok na jaře. Členský poplatek činí 3 Kč na obyvatele.

 

Právnické osoby:

Žádost je projednána na nejbližší valné hromadě. Členský příspěvek pro právnické osoby je 5000 Kč / rok.Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Termín vyhlášení 5. výzvy: 28. 11. 2017
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 4. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (601kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava