2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       
 
17.9.2007
Brožura „Partnerství měst a obcí“

Na základě dotazníků, které Euroregiony Šumava, Bavorský les a Mühlviertel v loňském roce rozesílaly, byla vytvořena brožura o partnerství členských obcí a měst celého Euroregionu. Obsahuje základní informace o obcích (městech), vzniku partnerství a společných partnerských aktivitách, které jsou doplněny fotografiemi. Brožura by měla být inspirací pro ostatní členy Euroregionu. Vydavatelem brožury je Euregio ...  
29.6.2007
Bavorsko - česká prvomájová slavnost

Od letošního roku se pro první máj neponese pouze synonymum „lásky čas“, ale také den stavby společné májky Čechů a Němců. V bavorském Zwieselu byla prvního května vztyčena bavorsko – česká májka, jejíž spodní část tvoří strom z Bavorského lesa a horní část strom ze Šumavy, který poskytlo Město Železná Ruda. ...  
14.8.2006
11 turistických hraničních přechodů mezi Horním Rakouskem a Českou republikou

Slavnostní stavbou mostu bylo 7. května v Mairspindt/Četviny symbolicky otevřeno 11 hraničních přechodů mezi Horním Rakouskem a Jižními Čechy. Sedm jich bylo zřízeno nově a čtyři byly rozšířeny. Po dlouhých letech vyjednávání zde mohou přecházet hranice chodci, cyklisté, běžkaři a jezdci na koních. ...  
1.6.2006
Bavorská zemská výstava 2007

Pro rok 2007 je plánována Bavorská zemská výstava Jedná se  o největší výstavu v Bavorsku pro německé a české  pohraničí, kde se budou prezentovat dějiny, kultura a turismus. Bude se konat od 24. května do 14. nebo 15. října 2007 ve Zwieselu, v budově školy, která se renovuje. Hlavními tématy této výstavy budou: ...  
29.5.2006
Asociace Euroregionů Jindřichův Hradec

25. května se sešli v nádherném Jindřichově Hradci, v sídle Euroregionu Silva Nortica, členové Asociace euroregionů ČR. Jednali zde zástupci Euroregionu Egrensis, Labe, Nisa, Krušnohoří, Šumava a Silva Nortica. Společně si vyměnili zkušenosti ze své práce a z přípravy nového programu Cíl 3 a diskutovali o postavení euroregionů. Zajímavé byly informace o jejich financování a o postojích ...  
24.5.2006
Otevření turistické kanceláře Bavorského lesa v Plzni

Otevření hranic s Německou spolkovou republikou umožnilo citelné ulehčení pohybu mezi Bavorskem a Českem. Češi platí za národ milující cestování a také Bayern Tourismus Marketing GmbH opakovaně odkazuje na to, že Česko je důležitý cílový trh pro turistické marketingové aktivity a v budoucnosti bude hrát ještě výraznou roli. ...  
12.4.2006
Trilaterální pracovní skupina pro turistiku

Ve čtvrtek 6. dubna 2006 se na westernovém ranči v Podolí u Běšin sešla Trilaterální pracovní skupina pro turistiku. Tato skupina odborníků a představitelů institucí zabývajících se cestovním ruchem vznikla již před několika lety, a to na základě potřeby výměny informací a koordinace mezi již fungujícími strukturami Euroregionu Šumava - Bavorský les ...  
27.3.2006
Představení Euroregionu Šumava a Plzeňského kraje v Mnichově

Prezentace kraje proběhla v atraktivním prostoru konferenčního centra mnichovského letiště a to díky nabídce společnosti ICC International Centre of Commerce s.r.o. Pozváni byli především zástupci nejrůznějších spolků a svazů z Bavorska, jako jsou například sportovní a tělovýchovné jednoty, představitele měst a obcí z příhraničních oblastí, charitativní organizace, spolky pro ...  
8.3.2006
Euregio Cup 2006 Waldkirchen

Ve dnech 4. a 5. března se konal ve sportovní hale ve Waldkirchenu v Bavorsku již 8. ročník tradičního fotbalového turnaje Euregio Cup. Organizaci měla pod patronací Vendula Nídlová z bavorské části Euroregionu Šumava a pan Anton Kugler.Družstvo z Gallneukirchenu ohromilo svojí sehranou a ...  
27.2.2006
Euroregiony na ministerstvu zahraničních věcí

Nový ředitel Odboru střední Evropy Tomáš Kafka pozval dne 23. 2. 2006 do Černínského paláce zástupce euroregionů a ministerstev na přípravné jednání Komise pro česko - bavorsko - saskou spolupráci. Příjemným překvapením byla tajemnice odboru Zuzana Pokorná, známá všem z jejího předchozího působení v Českém centru v Drážďanech. V přínosné debatě představili účastníci své instituce, vyměnili si zkušenosti z přeshraniční spolupráce a dohodli ...  
3.2.2006
Jednání AOK a VZP ČR o přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví

Hlavním účelem setkání bylo navázání osobních kontaktů mezi přítomnými subjekty. Přeshraniční spolupráce s AOK a VZP, snaha o optimální nabídku zdravotní péče pro pojištěnce v zahraničí. Návaznost na studii pasovské university, kde vznikla základní myšlenka zajistit možnost spolupráce mezi Bavorskem a Rakouskem. ...  
31.1.2006
Setkání předsedy Ing. Fr. Vlčka a bavorské SPD

SPD chce mezinárodní zábavní parkNeporušená příroda už nestačí – diskuze s prezidentem Euroregionu Šumava ...  
18.1.2006
Předsednictvo ERN

Další zasedání předsednictva ERN se uskuteční 9. února ...  
9.1.2006
Vyhlášení Dispozičního fondu INTERREG IIIA ČR - Bavorsko

Dne 18. 5. 2005 byla vyhlášena výzva na předkládání návrhů projektů INTERREG IIIA, aktuální informace najdete na webových stránkách Regionální rozvojové agentury Šumava - ...  


[prvni]    [předchozí]    9/9         přejít na:  

Aktuality

Dispoziční fond - vyhlášení 7. výzvy
Projektové žádosti podávejte do 26. 4. 2019. Podrobnosti viz Dispoziční fond - Aktuálně. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava