2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       
 
21.5.2009
Jednání k silnici E53
18. května 2009 se v Klatovech uskutečnilo jednání k dopravní prostupnosti mezinárodní silnice E53, která spojuje Plzeň a Deggendorf. Účastníci se dohodli na společném postupu k zajištění dopravní prostupnosti obou sousedních regionů – Šumavy a Bavorského lesa. Česká strana seznámila bavorské zástupce se stavem projekčních prací v úsecích Šlovice-Přeštice, obchvatem Klatov a průtahem Železnou Rudou. Veškeré úpravy na komunikaci ve směru do Železné Rudy jsou součástí schválené územně plánovací dokumentace Plzeňského kraje. Další úseky ...  
7.5.2009
Nový servis pro turisty

V Českých Budějovicích bylo 29. dubna 2009 slavnostně otevřeno česko-bavorské informační centrum. ... 
16.3.2009
Setkání Euroregionu s hejtmankou

3.3.2009 se uskutečnilo setkání Euroregionu Šumava – Bayerischer Wald se zástupci Plzeňského kraje. Paní hejtmanka Milada Emmerová byla seznámena s činností euregia a Dispozičním fondem a zástupci Euroregionu byli seznámeni s přeshraničními aktivitami Plzeňského kraje. Plzeňský kraj v čele s hejtmankou vyjádřil plnou podporu Euroregionu Šumava a chuť podílet se na strategickém rozvoji ...  
22.5.2008
Fotbalový halový turnaj 2008

Poslední únorový víkend se v rakouském Freistadtu konal 10. jubilejní ročník přeshraničního fotbalového turnaje. Družstva z Německa, Rakouska a Čech se první den utkala ve dvou základních skupinách systémem každý s každým a byla to opravdu hezká podívaná, protože mladí fotbalisté bojovali jako o život. Uvolněním pro všechny týmy byl večerní program s dobrou večeří, různorodými soutěžemi a kvízem, který se netýkal ničeho jiného než fotbalu. Druhý den byl zahájen zápasy o 7.-12. místo a poté už se ...  
4.2.2009
Mezinárodní konference k 1. výročí rozšíření Schengenského prostoru

26. ledna 2009 se uskutečnila v kongresovém sále českobudějovického hotelu Gomel mezinárodní konference k 1. výročí rozšíření Schengenského prostoru. Tématem bylo zhodnocení uplynulého roku z pohledu policejních složek i zástupců samospráv Jihočeského kraje, Svobodného státu Bavorsko, Horního a Dolního Rakouska. Se svým příspěvkem vystoupil krajský policejní ředitel, podporu účastníkům vyjádřil hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a z pozvaných zahraničních zástupců hovořil například zemský prezident Svobodného státu ...  
12.11.2008
Projekt Účetnictví bez hranic III

Třetí ročník tohoto semináře se uskutečnil 30. a 31. 10. 2008 na Kubově Huti. Na programu semináře byla především Novela DPH, rozpočtová skladba a finanční kontrola. Každý z 85 účastníků obdržtel objemný materiál, který připravila lektorka Ing. Schneiderová. Seminář byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Dispozičního fondu Cíle 3 v regionu ...  
1.10.2008
Exkurze Železnorudskem a bavorským příhraničím

11. a 12. září 2008 Po dvou letech byla pro pracovníky informačních center uspořádána další poznávací cesta po Železnorudsku. Ačkoli se všichni obávali nevyzpytatelného šumavského počasí, obavy se nenaplnily a sluníčko se na nás smálo po oba dva dny. Hostitelem se stalo město Železná Ruda, kde celý program odstartoval přivítáním starostou města Železná Ruda, panem Šnebergrem. S historií nás seznámili pracovníci tamějšího informačního centra, paní Lehečková a pan Šebelík, kteří se stali našimi průvodci. ...  
9.10.2006
Poznávací cesta šumavských pracovníků v turismu na Českokrumlovsko

Koncem září se uskutečnila již 3. studijní cesta pracovníků informačních center a pracovníků v oblasti cestovního ruchu tentokrát na Českokrumlovsko. Účastníky zájezdu byli pracovníci českých informačních center od Poběžovic, přes Domažlice, Klatovy, Vimperk, Prachatice, Horní Planou, po Vyšší Brod. Celkem se z české strany zúčastnilo 20 pracovníků informačních center a z Bavorska 14 pracovníků v turismu. Z Klatov vyjel ...  
21.11.2007
Exkurze starostů po stopách Karla Klostermanna

Ve čtvrtek 25. října se na Modravě a Srní sešli starostové členských měst a obcí Euroregionu Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel. Tématická exkurze, kterou připravila Regionální rozvojová agentura Šumava ve spolupráci s Euroregionem Šumava - jihozápadní Čechy, předznamenává celý příští rok, jenž bude zasvěcen životu a dílu spisovatele - básníka Šumavy, Karla Klostermanna (1848-1923). Celý cyklus výstav, edičních a filmových počinů, poutí, osvětových a vzdělávacích projektů i soutěží koordinuje a ...  
28.11.2006
Trilaterální setkání předsednictev

Dne 16. listopadu 2006 se v restauraci českokrumlovského pivovaru Eggenberg uskutečnilo setkání předsednictev Euroregionu Šumava–Bayerischer Wald–Regionalmanagement Mühlviertel. Setkání bylo ...  
23.6.2006
Studijní cesta IC Bavorským lesem

Ve dnech 19. a 20. června 2006 se uskutečnila studijní cesta českých informačních center po Bavorském lese. Akce se uskutečnila pod záštitou VHS Regen ve spolupráci s Euregiem Šumava.Po příjezdu se ...  
26.3.2007
50 let výročí Evropské unie

K oslavám 50. letého výročí Evropské unie se v neděli 25. března 2007 připojil také Euroregion Šumava - Bayerischer Wald-Unterer Inn - Mühlviertel a do Běšin na Klatovsku svolal své členy a vážené hosty na neformální posezení.Na programu byly dokumentární filmy s tématikou založení Evropské unie a posezení účastníkům zpříjemnilo malé občerstvení ve formě tradiční bavorské bílé klobásy a preclíku. ...  
17.9.2007
Brožura „Partnerství měst a obcí“

Na základě dotazníků, které Euroregiony Šumava, Bavorský les a Mühlviertel v loňském roce rozesílaly, byla vytvořena brožura o partnerství členských obcí a měst celého Euroregionu. Obsahuje základní informace o obcích (městech), vzniku partnerství a společných partnerských aktivitách, které jsou doplněny fotografiemi. Brožura by měla být inspirací pro ostatní členy Euroregionu. Vydavatelem brožury je Euregio ...  
29.6.2007
Bavorsko - česká prvomájová slavnost

Od letošního roku se pro první máj neponese pouze synonymum „lásky čas“, ale také den stavby společné májky Čechů a Němců. V bavorském Zwieselu byla prvního května vztyčena bavorsko – česká májka, jejíž spodní část tvoří strom z Bavorského lesa a horní část strom ze Šumavy, který poskytlo Město Železná Ruda. ...  
14.8.2006
11 turistických hraničních přechodů mezi Horním Rakouskem a Českou republikou

Slavnostní stavbou mostu bylo 7. května v Mairspindt/Četviny symbolicky otevřeno 11 hraničních přechodů mezi Horním Rakouskem a Jižními Čechy. Sedm jich bylo zřízeno nově a čtyři byly rozšířeny. Po dlouhých letech vyjednávání zde mohou přecházet hranice chodci, cyklisté, běžkaři a jezdci na koních. ...  
1.6.2006
Bavorská zemská výstava 2007

Pro rok 2007 je plánována Bavorská zemská výstava Jedná se  o největší výstavu v Bavorsku pro německé a české  pohraničí, kde se budou prezentovat dějiny, kultura a turismus. Bude se konat od 24. května do 14. nebo 15. října 2007 ve Zwieselu, v budově školy, která se renovuje. Hlavními tématy této výstavy budou: ...  
29.5.2006
Asociace Euroregionů Jindřichův Hradec

25. května se sešli v nádherném Jindřichově Hradci, v sídle Euroregionu Silva Nortica, členové Asociace euroregionů ČR. Jednali zde zástupci Euroregionu Egrensis, Labe, Nisa, Krušnohoří, Šumava a Silva Nortica. Společně si vyměnili zkušenosti ze své práce a z přípravy nového programu Cíl 3 a diskutovali o postavení euroregionů. Zajímavé byly informace o jejich financování a o postojích ...  
24.5.2006
Otevření turistické kanceláře Bavorského lesa v Plzni

Otevření hranic s Německou spolkovou republikou umožnilo citelné ulehčení pohybu mezi Bavorskem a Českem. Češi platí za národ milující cestování a také Bayern Tourismus Marketing GmbH opakovaně odkazuje na to, že Česko je důležitý cílový trh pro turistické marketingové aktivity a v budoucnosti bude hrát ještě výraznou roli. ...  


[prvni]    [předchozí]    8/9    [další]    [poslední]       přejít na:  

Aktuality

Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava