2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       
 
24.5.2011
Burza propagačních materiálů v Chebu

Na pozvání Euroregionu Egrensis se turistický region Šumava zúčastnil jubilejní 10. burzy propagačních materiálů v západočeském Chebu. Vysoká návštěvnost byla podmíněna také slavnostmi k 950. výročí založení města. V povědomí návštěvníků se drží významné historické objekty a ...  
14.4.2011
Krátce ze zasedání předsednictva

Předsednictvo Euroregionu Šumava se sešlo 7.4.2011 na Zámku v Blatné. ... 
12.4.2011
Tisková zpráva: Euroregion Šumava podporuje nové vedení NP a CHKO Šumava

Předsednictvo Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy na svém zasedání dne 7.4.2011 v Blatné vyjadřilo podporu novému vedení Správy Národního parku a CHKO Šumava. ... 
8.4.2011
Setkání Euroregionů ČR v poslanecké sněmovně

6.4.2011 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnilo jednání Euroregionů ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Přítomné Euroregiony se shodly na společných tezích pro příští programové období 2014 -2020, které předložily Ministerstvu. ... 
17.3.2011
Regionální konference k problematice mezinárodní silnice Plzeň - Deggendorf

Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje se konala regionální konference k problematice silnice 1/27 a B11. Silnice je nevyhovující z hlediska dopravní dostupnosti do regionu, přetíženosti a bezpečnosti. Pozvání na konferenci přijali bavorští partneři, kteří cítí též potřebu modernizace úseku Plzeň - Deggendorf. ... 
16.3.2011
Účast na jednání s hejtmanem Plzeňského kraje

Euroregion Šumava se účastnil jednání s hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem a bavorské státní ministryně Emilií Müller v Tachově. ... 
25.6.2010
Poznávací cesta po Šumavě

Pracovníci infocenter měli opět možnost vyrazit na poznávací cestu, tentokrát po české části Šumavy. O odborný výklad byli požádáni zaměstnanci Správy NP a CHKO Šumava. Cestou na Hůrku a jezero Laka jsme se dozvěděli o původním osídlení této oblasti a nové službě pro turisty, o nouzovém nocovišti právě na bývalé Hůrce. Na Nové Hůrce v tamní hospůdce byla připravena ochutnávka reginálních produktů v podobě typicky starošumavských jídel. Pokračovalo se na Srní, odtud směřovala lehká procházka podél ...  
19.8.2010
Exkurze starostů 2010

V rámci letošní exkurze navšívilo kolem 50 rakouských, bavorských a českých starostů Euroregionu Šumava – Bavorský les – Mühlviertel a Euregia Silva Nortica letiště Planá u Českých Budějovic. Při prohlídce byly podány informace o plánech výstavby letiště. Na bývalém armádním letišti vzniklo roku 2006 letiště pro vnitrostátní leteckou dopravu. V březnu 2008 dostává letiště licenci pro přistávání neveřejných mezinárodních letadel do rozpětí křídel 36 metrů. V roce 2013 bude letiště aspirovat na ...  
30.9.2010
Hosté z univerzity v Bayreuthu

27. září hostil Euroregion Šumava studenty geografie a učitele zeměpisu z univerzity v Bayreuthu. Jejich zájem se ubíral směrem k fungování Euroregionu, dotacím z Evropské unie, turismu a realizovaným projektům na Šumavě. Během první prezentace jim byl představen Euroregion, jeho vize, financování, některé realizované přeshraniční projekty a dispoziční fond. Svou přítomností podpořil akci jednatel bavorské části Euroregionu pan Sammer a přispěl informacemi o Europaregionu. Dalším bodem programu byl ...  
19.10.2010
Poznávací cesta Prachatickem

Zaměstnanci informačních center se v hojném počtu zúčastnili další poznávací cesty po Netolicku a Prachaticku a navštívili zajímavá místa tohoto regionu např.: poutní místo Lomec, muzeum a archeopark v Netolicích, zámek Kratochvíle, nedostavěný klášter Kuklov, rozhlednu Mářský vrch, zámek Dub u Prachatic. Neopomněli perlu na Zlaté solné stezce, město Prachatice, kde jim bylo představeno nově zrekonstruované divadlo, vyhlídková věž kostela sv. Jakuba a muzeum. Exkurze byla zakončena v lanovém parku a na ...  
6.1.2011
Fotografická soutěž POKLADY EVROPSKÉ PŘÍRODY 2011

(MěÚ Vimperk) Zveme Vás k účasti na fotografické soutěži „Poklady evropské přírody“ a těšíme se na Vaše snímky. Organizátory soutěže jsou EuroNatur, „natur + kosmos“, Deutsche Lufthansa AG, EuroNaturService GmbH a NaturVision. ... 
26.11.2010
Švýcaři představili svůj projekt SchweizMobil

V rámci česko-švýcarského semináře představili zahraniční kolegové ojedinělý projekt SchweizMobil, který je zaměřen na relaxaci a cestovní ruch. Na celém území Švýcarska je vytvořena síť tras pro pět forem bezmotorové mobility s propojením na veřejnou dopravu. ... 
8.6.2010
Poznávací cesta po Bavorském lese

V rámci projektu Turistický destinační management se uskutečnila jednodenní poznávací cesta pro pracovníky turistických center a odborníky z oblasti cestovním ruchu. Smyslem pořádání této cesty bylo seznámení se s atraktivitami, které nabízí Bavorský les, rozšířit si znalosti a poznat se navzájem s ostatními spolupracovníky. První zastávka byla ve Freilichtmuzeum ve Finsterau, přírodním skanzenu, kde jsou soustředěny staré šumavské usedlosti a dozvíte se, jak se v nich žilo. Pokračovalo se do Neuschönau ke Stezce v korunách stromů, ...  
6.5.2010
Hornorakouská centrála cestovního ruchu (Oberösterreich Tourismus) pro Vás připravila inovační portál, který reaguje na velký zájem o výlety

Mezi Šumavou na severu a věčným ledem Dachsteinu na jihu, mezi zeleným Innem na západě a řekou Enns na východě se rozprostírá Horní Rakousko, jedna z devíti spolkových zemí republiky Rakousko. V tomto „Kraji pro náruživé“ naleznete pro svůj volný čas jedinečnou a rozmanitou nabídku. Česko-rakouské regiony spolupracují v mnoha oblastech a sousedé, bydlící na obou stranách státní hranice, se spolu setkávají také ve volném čase. Za jihočeskými památkami přijíždí velké množství návštěvníků z Rakouska, naopak čeští lyžaři, ...  
21.1.2010
Region Šumava se prezentoval na zahraničním veletrhu cestovního ruchu Vakantiebeurs Utrecht v Nizozemí

12. - 17. ledna 2010 ... 
14.12.2009
Exkurze starostů do Prahy

V rámci 20. výročí od pádu železné opony se 26. listopadu 2009 konala odborná trilaterární exkurze pro starosty a starostky Euroregionu Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn – Mühlviertel. Zajímavý program zajistil pan Mgr. Jindřich Mallota, vedoucí nadace Hanns Seidel Stiftung. Exkurze byla zahájena společným obědem a konferencí, kde pan Mgr. Mallota hovořil o současné politické situaci v České republice. Pokračovala návštěvou německého velvyslanectví a debatou s velvyslancem panem ...  
18.11.2009
Trilaterální zasedání předsednictev k 15 letům Euroregionu

Ve čtvrtek 12.11. se v Dominikánském klášteře v Klatovech uskutečnilo setkání předsednictev Euroregionu Šumava – Bayerischer Wald-Unterer Inn – Mühlviertel. Setkání se zúčastnila i paní senátorka Jiřina Rippelová, radní pro Plzeňský kraj pan Ivo Grüner nebo starosta Klatov pan Rudolf Salvetr a generální konzul v Mnichově pan Josef Hlobil. Aktéři si zavzpomínali a připomněli si základní myšlenky, které vedly k založení euroregionu. Po roce 1990 vznikala partnerství mezi městy a obcemi, vznikala regionální společenství a z těchto uskupení ...  
14.12.2009
Fórum cestovního ruchu

V novém školícím centru Stavoplast na Stachách proběhlo veřejné Fórum cestovního ruchu, kde byly představeny aktivity subjektů pro rok 2010. ... 


[prvni]    [předchozí]    7/9    [další]    [poslední]       přejít na:  

Aktuality

Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava