2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       
 
29.9.2016
Výroční konference Programu Cíl EÚS ČR-BY

27. září se na Modravě uskutečnila výroční konference k Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. ... 
19.9.2016
Cíl EÚS - výroční akce 2016 „Putování bez hranic srdcem Evropy“

„Putování bez hranic srdcem Evropy“ je název první výroční akce česko-bavorského programu přeshraniční spolupráce, která se uskuteční ve dnech 27. – 28. září 2016 v české části Šumavy. Cílem výroční akce je představit projekty z oblasti cestovního ruchu. ... 
18.7.2016
Dispoziční fond - aktuality - 2. výzva

Termín vyhlášení 2. výzvy: 14. 7. 2016 Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 11. 11. 2016 do 14:00 hod. ... 
2.8.2016
První projekty z Dispozičního fondu byly schváleny

13. 7. 2016 proběhl první Regionální řídící výbor, který schvaloval projekty Dispozičního fondu podané do konce června. Bylo podpořeno 16 českých a 20 bavorských projektů. ... 
18.11.2015
Euroregion Šumava rozšířil svůj tým

Na podzim došlo k několika významným změnám v organizační struktuře Euroregionu Šumava. Na valné hromadě v září byly schváleny nové stanovy, které upravují zejména kancelář Euroregionu Šumava. ... 
13.10.2015
Euroregion vydal mapy a lentikulární produkty

Mapa euroregionu je již po několik let velice oblíbeným produktem, proto jsme se rozhodli tuto mapu v letošním roce aktualizovat a opět vydat. Na financování jsme získali prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 (85 %) a na zbylém objemu částky se podílel Plzeňský kraj (15 %). ... 
13.10.2015
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Program spolupráce byl oficiálně schválen dne 17. 12. 2014 Evropskou komisí. Slavnostní zahájení programu proběhlo 19. 6. 2015 v Regensburgu. Pro realizaci přeshraničních projektů v novém programovém období je k dispozici 103,4 mil eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). ... 
12.10.2015
Propagační materiály a publikace Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

V květnu 2015 společný sekretariát vydal několik propagačním materiálů, brožur a publikací. Publikace „Program spolupráce“ je k dispozici pro zájemce pouze na nových internetových stránkách www.by-cz.eu. Na těchto stránkách se dozvíte důležité informace týkající se programu a můžete si stáhnout další materiály a dokumenty. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet přímo na kontaktní osoby institucí. ... 
20.4.2015
Noví členové předsednictva Euroregionu Šumava

Na základě končících mandátů některých členů předsednictva byli na valné hromadě v dubnu 2015 zvolení noví členové. ... 
20.4.2015
Euroregion Šumava přijal nového člena

Na dubnové valné hromadě byla projednávána žádost Města Volyně o členství v Euroregionu. Toto členství bylo samozřejmě schváleno. ... 
30.3.2015
CÍL 3 EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

9. a 10. 3. proběhlo ustavující zasedání monitorovacího výboru ve Straubingu. Byly schváleny jednací řád a komunikační strategie a dotační sazba, která je 85% pro obě strany hranice. ... 
25.3.2015
Setkání k drogové problematice na Klatovsku

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy ve spolupráci s Městem Klatovy uspořádali Setkání k drogové problematice na Klatovsku, které se uskutečnilo 26. 2. 2015 od 13:00 v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Setkání bylo určeno především pro starosty obcí a měst a pro ředitele středních i základních škol v ORP Klatovy. ... 
18.2.2015
Memorandum k prostupnosti hranic

Na základě jednání zástupců Plzeňského a Jihočeského kraje, Dolního Bavorska a Horního Rakouska, které se uskutečnilo 6. 11. 2014 v Horní Plané bylo vypracováno memorandum k prostupnosti hranic v Euroregionu Šumava – Bavorský les – Mühlviertel. ... 
22.1.2015
Oslavy 25 let pádu železné opony

Dne 11. prosince 2014 se v rakouské příhraniční obci Leopoldschlag konal slavnostní akt k výročí 25 let pádu železné opony. Přesně před 25 lety byl v prostoru hraničního přechodu Dolní Dvořiště – Wullovitz přestřižen ostnatý drát železné opony a hranice se tak definitivně otevřely. ... 
22.1.2015
Strategie Euroregionu Šumava/BW a Euregia Silva Nortica

Euregio Silva Nortica vydal společně s Regionálním managementem Mühlviertel, Regionálním sdružením Šumava a Euroregionem Bavorský les – Šumava Strategii přeshraniční spolupráce 2014 – 2020. Tato publikace je výsledkem úspěšné dlouholeté spolupráce obou euroregionů. ... 
20.1.2015
ČR – Bavorsko

Komise schválila dne 17. prosince 2014 "Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020". ... 
5.12.2014
Starostové navštívili Lipensko

Začátkem listopadu uspořádalo Regionální sdružení Šumava ve spolupráci s Euroregionem Šumava – Bavorský les – Mühlviertel a Euroregionem Silva Nortica exkurzi a koordinační workshop příhraničních obcí v Horní Plané. ... 
4.12.2014
Na Velkém Javoru si připomněli 25 let od pádu Železné opony

Výročí 25 let od pádu Železné opony jsme si připomněli také na Šumavě. Euroregion Šumava – Bavorský les-Unterer Inn – Mühlviertel zorganizoval pro své hosty oslavu tohoto výročí 28. listopadu 2014 na nejvyšším bodě Šumavy a Bavorského lesa ,Velkém Javoru. ... 


[prvni]    [předchozí]    3/9    [další]    [poslední]       přejít na:  

Aktuality

Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava