2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       
 
30.3.2015
CÍL 3 EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

9. a 10. 3. proběhlo ustavující zasedání monitorovacího výboru ve Straubingu. Byly schváleny jednací řád a komunikační strategie a dotační sazba, která je 85% pro obě strany hranice. ... 
25.3.2015
Setkání k drogové problematice na Klatovsku

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy ve spolupráci s Městem Klatovy uspořádali Setkání k drogové problematice na Klatovsku, které se uskutečnilo 26. 2. 2015 od 13:00 v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Setkání bylo určeno především pro starosty obcí a měst a pro ředitele středních i základních škol v ORP Klatovy. ... 
18.2.2015
Memorandum k prostupnosti hranic

Na základě jednání zástupců Plzeňského a Jihočeského kraje, Dolního Bavorska a Horního Rakouska, které se uskutečnilo 6. 11. 2014 v Horní Plané bylo vypracováno memorandum k prostupnosti hranic v Euroregionu Šumava – Bavorský les – Mühlviertel. ... 
22.1.2015
Oslavy 25 let pádu železné opony

Dne 11. prosince 2014 se v rakouské příhraniční obci Leopoldschlag konal slavnostní akt k výročí 25 let pádu železné opony. Přesně před 25 lety byl v prostoru hraničního přechodu Dolní Dvořiště – Wullovitz přestřižen ostnatý drát železné opony a hranice se tak definitivně otevřely. ... 
22.1.2015
Strategie Euroregionu Šumava/BW a Euregia Silva Nortica

Euregio Silva Nortica vydal společně s Regionálním managementem Mühlviertel, Regionálním sdružením Šumava a Euroregionem Bavorský les – Šumava Strategii přeshraniční spolupráce 2014 – 2020. Tato publikace je výsledkem úspěšné dlouholeté spolupráce obou euroregionů. ... 
20.1.2015
ČR – Bavorsko

Komise schválila dne 17. prosince 2014 "Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020". ... 
5.12.2014
Starostové navštívili Lipensko

Začátkem listopadu uspořádalo Regionální sdružení Šumava ve spolupráci s Euroregionem Šumava – Bavorský les – Mühlviertel a Euroregionem Silva Nortica exkurzi a koordinační workshop příhraničních obcí v Horní Plané. ... 
4.12.2014
Na Velkém Javoru si připomněli 25 let od pádu Železné opony

Výročí 25 let od pádu Železné opony jsme si připomněli také na Šumavě. Euroregion Šumava – Bavorský les-Unterer Inn – Mühlviertel zorganizoval pro své hosty oslavu tohoto výročí 28. listopadu 2014 na nejvyšším bodě Šumavy a Bavorského lesa ,Velkém Javoru. ... 
28.11.2014
Diskusní fórum „Drogy? Ne, děkuji!“

Mezinárodní diskusní fórum o aktuálním vývoji drogové kriminality v česko-německém příhraničí se uskutečnilo dne 18. 11. 2014 v Lázeňském domě (Kurhaus) ve Freyungu. EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn ve spolupráci s EUROPE DIRECT – informačním centrem ve Freyungu a Euroregionem Šumava uspořádali tuto akci, která se konala s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. ... 
29.10.2014
Prezentace Euroregionu Šumava na Donaugartenschau

Euroregion Šumava se v září, konkrétně 15. – 16. 9., prezentoval na Zemské zahradnické výstavě (Donaugartenschau) v Deggendorfu. ... 
29.10.2014
Mariánskolázeňsko si přijelo pro zkušenosti

11. září 2014 navštívili Šumavu zástupci mikroregionu Mariánskolázeňsko. Tématem jejich exkurze byla přeshraniční spolupráce a úspěšné projekty. Cestou na Šumavu se seznámili s CHKO Český les, rozhlednou Havran u Tachova, navštívili stezku v korunách na Lipně. ... 
29.10.2014
Návštěva nového konzula v Euroregionu

Od září 2014 se postu generálního konzula v Mnichově ujme Milan Čoupek, který dosud působil na Ministerstvu zrahaničních věcí České republiky v Odboru států střední Evropy. Na pozici konzula vystřídá Josefa Hlobila. ... 
24.7.2014
Čeští stážisté na Okresním úřadu Freyung-Grafenau

Také tento rok absolvovali dva čeští studenti z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích stáž na Okresním úřadu Freyung-Grafenau. Ludmila Hejnová a František Funda studují Evropská teritoriální studia-ČR a německy mluvící země na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V rámci povinné praxe, kterou absolvovali od 26.05. do 25.07.2014 ve Freyungu, byli oba střídavě zaměstnáni čtyři týdny na Okresním úřadu Freyung-Grafenau a čtyři týdny v kanceláři Euregia. Během stáže se setkali s širokou škálou úkolů okresní správy a nasbírali mnoho nových zkušeností. ... 
22.7.2014
„Na dobré sousedství!“

Projektem „Na dobré sousedství“ chtějí okres Freyung-Grafenau, VHS, KEB a Kulturní svaz navazovat a zintenzivňovat kontakty s českými sousedy. Dobří sousedé si totiž pomáhají, navazují kontakty, jsou tolerantní, komunikativní, mají zájem jeden o druhého, jejich vztah je ovlivněn vzájemným respektem. Obzvlášť důležité jsou také vzájemné návštěvy a přeshraniční akce. ... 
18.7.2014
Letní škola zahraničních studentů a pedagogů

Provozně ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské v Praze organizovala v týdnu od 7. do 11. července ve spolupráci s MAS Pošumaví letní školu zahraničních studentů a pedagogů. ... 
1.7.2014
Katedra geografie FEK ZČU v Plzni pracuje na vydání německé monografie

Během první poloviny roku 2014 byla na Katedře geografie Fakulta ekonomická ZČU v Plzni připravena německá verze monografie "Euroregion Šumava" (německý název: Euroregion Böhmerwald/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel). ... 
27.6.2014
Stezka Železné opony

Mezinárodní cyklistická stezka EuroVelo 13, která je též označována jako Stezka železné opony, byla otevřena 11. června 2014 v rámci cyklojízdy Týden na kole v Bayerisch Eisenstein u příležitosti 25 let pádu železné opony. ... 
23.6.2014
Mini-MS ve fotbale v okrese Freyung-Grafenau

Ve dnech 31. května a 1. června 2014 se konalo Mini-MS ve fotbale v okrese Freyung- Grafenau. Tento turnaj se konal na sportovišti SV Hohenau. Tohoto přestižního turnaje se zúčastnilo 32 mužstev (ročník 2003 a mladší) s 350 hráči a hráčkami. Osm družstev přijelo z Čech (FK Junior Strakonice, FK Tatran Prachatice, TJ Sušice, TJ Blatná, FK Horažďovice, TJ Šumavan Vimperk, SPK Okula Nýrsko a SK Klatovy 1898) – dále se zúčastnila dvě polská mužstva z města Toszek, které je partnerskou obcí Hohenau. Zbývajících 22 zúčastněných mužstev bylo z okresu Freyung-Grafenau. ... 


[prvni]    [předchozí]    3/8    [další]    [poslední]       přejít na:  

Aktuality

Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava