2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       
 
16.10.2017
Projekt Čechy a Bavorsko – bavme se společně

Již téměř rok mají diváci v Plzeňském kraji a sousedním Dolním Bavorsku možnost 2x měsíčně sledovat krátké televizní zprávy o dění v tomto společném přeshraničním regionu. V doposud odvysílaných dílech se lidé na obou stranách hranice dozvěděli mnohé o cestovním ruchu, kultuře, přírodě, místní ekonomice i sportu u svých sousedů. ... 
10.10.2017
V Bavorské Rudě o jazykové spolupráci

Prosluněná Bavorská Ruda přivítala ve čtvrtek 5. října 2017 téměř 150 účastníků konference s tématem „Prohlubovat přátelství a sousedství mezi Bavorskem a Českem“, znalost jazyka jako zrcadlo vzájemnosti. ... 
24.8.2017
1. česko-bavorský železniční summit

V německém městě Furth im Wald se 26. července 2017 usutečnil bavorsko-český železniční summit, který se konal za účasti čelných představitelů obou zemí. Vedle zástupců drážních společností byl přítomen bavorský ministr dopravy Joachim Herrmann a spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt, za českou stranu se účastnil ministr dopravy Dan Ťok. ... 
9.8.2017
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic slavilo

Za nádherného letního počasí proběhla v úterý 8. srpna v Dobré Vodě u Hartmanic oslava 20 let od založení Muzea Dr. Šimona Adlera vybudovaného z iniciativy a za finančního přispění rodiny pana Matityahu Adlera, viceprezidenta Touro College Jerusalem/New York, dále nákladem města Hartmanice a Ministerstva kultury v roce 1997. ... 
21.7.2017
Týden sousedů / Woche der Nachbarn

Týden sousedů byl slavnostně zahájen ve středu 28. 6. 2017 v 10 hodin v Muzeu lokální železnice v Bavorské Rudě. Úvodního slova se ujal bavorský ministr financí Dr. Markus Söder společně s českou ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Zahájení se účastnilo mnoho hostů z nejrůznějších oblastí politiky, kultury, cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce a další. ... 
20.7.2017
Euroregion podpořil další malé projekty

V pondělí 19. června 2017 proběhlo další zasedání Regionálního řídícího výboru Dispozičního fondu v regionu Šumava. ... 
19.6.2017
Slavnostní otevření „Evropského domu“

Dne 15. 5. 2017 proběhlo slavnostní otevření nového sídla Euregia Bayerischer Wald – Unterer Inn. Europahaus, jak se budova jmenuje, se nachází ve Freyungu v Kolpingerstr. 1. Uvítací proslovy zemského rady Sebastiana Grubera a dolnobavorského prezidenta krajského sněmu Dr. Olafa Heinricha doprovázel prudký déšť, který jistě přinese dalšímu fungování Euregia štěstí. Slavnostní projev přednesl bavorský ministr pro výživu, lesnictví a zemědělství Helmut Brunner. ... 
11.5.2017
Shrnutí Seminářů o přeshraniční spolupráci

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy pořádal Semináře o přeshraniční spolupráci spojené s ukázkami úspěšných projektů, které se postupně od února do dubna 2017 konaly ve všech pěti okresech regionu (Domažlice, Klatovy, Strakonice, Prachatice, Český Krumlov). Oslovili jsme školy, obce, spolky, sdružení, místní akční skupiny atd. Vybrali jsme taková místa pro konání seminářů, která jsou něčím zajímavá a především podpořená z nějakého programu, ať už z národního či z přeshraniční spolupráce, aby účastníci viděli, co vše se za evropské peníze může vybudovat. ... 
24.4.2017
Valná hromada 2017

Dne 24. 4. 2017 proběhla v Klatovech valná hromada Euroregionu Šumava. Na programu bylo také schválení stanov, které bylo mimo jiné nutné dát do souladu se skutečným stavem. Na základě těchto schválených stanov byl zvolen místopředseda Euroregionu Šumava, kterým se stal starosta Kvildy pan Václav Vostradovský. ... 
12.4.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci v Horní Plané

Horní Planá uzavřela sérii seminářů o přeshraniční spolupráci. Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se totiž v rodném domě Adalberta Stiftera konal poslední seminář. ... 
30.3.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci v Hoslovicích

Na Strakonicku se 23. 3. 2017 uskutečnil předposlední seminář o přeshraniční spolupráci. Své prostory nám poskytl Vodní mlýn v Hoslovicích, a především jeho budova technického zázemí, kde se mimo informační centrum nachází například toalety, občerstvení či přednáškový sál. ...  
30.1.2017
Semináře o přeshraniční spolupráci spojené s ukázkami úspěšných projektů

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy Vás zve na semináře o přeshraniční spolupráci spojené s ukázkami úspěšných projektů. ... 
16.3.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci ve Kdyni

Jsme přesně v polovině našich seminářů o přeshraniční spolupráci a účast na třetím semináři, který se uskutečnil 9. 3. 2017 ve Společenském a vzdělávacím centru ve Kdyni, předčila naše očekávání a překvapilo nás bezprostřední vyprávění prezentujících. ... 
27.2.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci ve Čkyni

23. 2. 2017 pokračoval v krásném prostředí čkyňské synagogy již druhý seminář, který Euroregion Šumava realizuje postupně ve všech pěti okresech regionu. ... 
13.2.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci v Horažďovicích

9. 2. 2017 se v Horažďovicích uskutečnil první z řady seminářů, které se věnují přeshraniční spolupráci v Euroregionu a zkušenostmi s ní. Po krátkém úvodu, kde se přítomní dozvěděli základní informace o Euroregionu a projektech, které realizoval a realizuje, poskytl pan Silovský, manažer pro přeshraniční spolupráci, základní informace o Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Dispozičním fondu pro současné programové období. ... 
26.1.2017
Vyúčtování projektů DF - dokladování nákladů a formuláře

Konečný uživatel je povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace projektu Správci následující dokumenty na předepsaných formulářích:1x v originále + v elektronické verzi (e-mailem nebo na CD)  Závěrečná zpráva za malý projekt, Žádost o platbu za malý projekt, Tabulka vyúčtování, Čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů, Čestné prohlášení k Žádosti o platbu. Dále se předkládají následující dokumenty:  ...  
16.1.2017
Dotazníkové šetření - výsledky

Dotazování na téma zpracování projektových žádostí jsme spustili na serveru www.vyplnto.cz 10. 11. 2016 a trvalo do 30. 11. 2016. Mělo celkem 6 otázek, bylo neveřejné a respondenty jsme oslovovali sami přes mail pomocí odkazu. ... 
20.12.2016
Brožura 20 let "Gastschuljahru"

V roce 2016 slavil "Gastschuljahr" 20 let své existence. Jeho úspěšná historie byla zpracována do publikace, která byla poprvé představena na otevření nového školního roku "Gastschuljahru" ve Zwieselu 27. října 2016. ... 


[prvni]    2/9    [další]    [poslední]       přejít na:  

Aktuality

25 let Euroregionu
V letošním roce slaví Euroregion Šumava - Bavorský les - Mühlviertel 25 let od svého založení. Toto jubileum si se všemi váženými hosty připomeneme 29. listopadu 2018 ve Freyungu. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava