Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

EUREGIO slaví a to konkrétně čtvrt století přeshraniční spolupráce

Rok 2018 je rok plný několikaletých jubileí, která jsou důvodem k nejrůznějším oslavám, výstavám a především ke vzpomínkám. Je důležité pamatovat si nejen to dobré, ale i to zlé, špatné a tragické, co se v našich historiích událo, a proto si tyto události připomínáme a jsou jistě důvodem k zastavení se, zamyšlení a ponaučení. Slaví se v Bavorsku, v Rakousku, v České republice.

Před pětadvaceti lety tři zakladatelé EUREGIA, zemský rada Ingo Weiß (Dolní Bavorsko), Dr. Christoph Leitl (Horní Rakousko) a Ing. Jan Vrána (Šumava), rozhodně netušili, jaký úspěch a dopad bude mít založení EUREGIA Bavorský les – Šumava – Mühlviertel dnes, o čtvrt století později. Na jedné věci se však všichni shodli. Na základě zkušeností s rozdělením Evropy byli neochvějní ve své vůli sdružit obyvatele pohraničního regionu těchto tří zemí. Po počátečních obtížích, jak zformulovat společné požadavky na hlubší spolupráci a přeshraniční kooperaci mezi Německem, Českou republikou a Rakouskem a získat pro ni zodpovědné subjekty z regionu a vedoucí tvůrce veřejného mínění z politiky, hospodářství, vědy a správy, podepsali tito tři průkopníci dne 20. září 1993 na zámku v Českém Krumlově zakládací listinu trilaterálního komunálního spolku. Poté, co byla v roce 1992 uzavřena Smlouva o „dobrém sousedství a přátelské spolupráci“ mezi Československem a Německem, znamenalo založení EUREGIA připravení půdy pro rozvoj přeshraniční spolupráce.

Po 25 letech můžeme cíl zakladatelů považovat za dosažený. Dosud bylo v pohraničí zrealizováno několik stovek přeshraničních projektů, setkání a kooperací ve všech oblastech vzájemného soužití. Díky neúnavnému nasazení členů a podporovatelů EUREIA se podařilo překlenout zlom v našem příhraničním regionu, který trval přes 40 let, a naplnit jej znovu životem, nápady a nadšením.

Dnes je EUREGIO nedílnou součástí evropské regionální politiky v srdci Evropy a působí jako přeshraniční seskupení okresů, měst, obcí, spolků a sdružení v příhraničním regionu. Oblast EUREGIA, která se skládá ze tří sekcí, sekce ve Freyungu (Dolní Bavorsko), ve Freistadtu (Mühlviertel) a Běšinech (Plzeňský kraj), zaujímá rozlohu přibližně 16 000 km2 a sdružuje okolo 1,3 mil. lidí.

K 25letému výročí založení plánuje EUREGIO na podzim oslavu. JIž nyní vydalo EUREGIO k tomuto výročí dvojjazyčnou brožuru s názvem EUREGIO unsere gemeinsame Heimat und Region / EUROREGION tady jsme doma. Takto brožura je ke stažení na stránkách www.euregio.cz.

ZDROJ: Dunaj-Vltava-Magazín, červen 2018Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Dispoziční fond - vyhlášení 7. výzvy
Projektové žádosti podávejte do 26. 4. 2019. Podrobnosti viz Dispoziční fond - Aktuálně. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava