Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Biosférická rezervace je o spolupráci

Jedním z hlavních poslání Euroregionu je přispívat k udržitelnému rozvoji nebo chcete-li udržitelnému způsobu životu v regionu Šumavy a jihozápadních Čech.

Diskuse v pralese. FOTO: NP Šumava

Euroregion však na tomto poli není zdaleka jediným subjektem. Vedle těch, jejichž parketou jsou vlastní rozvojové aktivity, někdy i mírně za hranou udržitelnosti, je zde též subjekt beroucí přinejmenším rovnocenně v potaz aspekt uchování přírodního prostředí. Tím subjektem je Biosférická rezervace Šumava, jedna ze šesti českých „biosférek“ a jedna z více než šesti set na celém světě. Vznikla krátce před vyhlášením Národního parku Šumava v roce 1990 (NP v r. 1991) jako uznání krajinných a kulturních hodnot Šumavy. 

O kvalitě přírodního prostředí u nás na Šumavě asi málokdo pochybuje, důležitý je zde ten druhý aspekt – kulturní. Jakým způsobem se nám daří nebo taky nedaří vybalancovat smysluplnou ochranu přírody a udržitelný hospodářský rozvoj, k nám jezdí zkoumat studenti z mnoha zahraničních univerzit. Jednou z akcí tohoto druhu byl workshop, jež se uskutečnil se studenty německé Univerzity Freiburg 11. 5. 2018 v zázemí Informačního střediska Idina Pila v Kaplici pod Boubínem. Studenti v přímé konfrontaci se subjekty regionálního rozvoje (RRA, starostové z regionu) zde získávali informace tzv. „z první ruky“. Národnostní složení studentů bylo velice pestré a stejně pestré bylo i spektrum kladených otázek. Mnohé otázky nás obohatily svým nevšedním přístupem k nazírání jednotlivých diskutovaných témat. Zájem o problematiku mezi studenty byl značný a vypadá to, že se rodí další trvalejší spolupráce se subjektem, jež se zabývá udržitelností života, tak důležitou pro náš region.

Seminář se konal v rámci projektu „Euroregionální governance a sítě“, který je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

 Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Dispoziční fond - vyhlášení 7. výzvy
Projektové žádosti podávejte do 26. 4. 2019. Podrobnosti viz Dispoziční fond - Aktuálně. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava