Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Slavnostní zahájení Gastschuljahru 2017/2018

EUREGIO ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ Plasy zahájilo 22. EUREGIO-Bavorsko-český školní rok 2017/2018.

Zahájení Gastschuljahru 2017/2018, Plasy
Ještě předtím, než slavnostní večer dne 20. října 2017 vypukl, si gymnázium, vzhledem k tomu, že Plasy leží mimo hlavní turistický tah Plzeň-Praha, připravilo bohatý kulturní program. Od 13 hodin byla pro účastníky připravena zdarma návštěva plaských památek – návštěva Centra stavitelského dědictví, expozice Národního technického muzea Praha, prohlídka reprezentativních místností kláštera a Metternichovy hrobky.

Slavnostní akt byl poté v 18 hodin v Santiniho sále Centra stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea Praha zahájen hudbou. Trio trubek, klavírní vystoupení či klarinetové kvarteto doplňovalo během celého večera slavnostní atmosféru. 

Paní Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka Gymnázia Plasy, přivítala hosty a vyzdvihla především perfektní spolupráci a poukázala na to, jak úžasná myšlenka Gastschuljahr vlastně je. Starosta města Plasy pan Zdeněk Hanzlíček pohovořil stručně o historii města a popřál studentům krásný rok v Bavorsku. Pan Dr. Tomáš Jelínek, jednatel Česko-německého fondu budoucnosti, sdělil, že existuje pevná a hustá síť kontaktů a vazeb mezi účastníky a že i bavorští studenti mají nyní možnost krátkodobých pobytů v Česku. Jak moc důležitá je znalost německého jazyka v Plzeňském kraji připomněl pan Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku. V EU byl proveden průzkum, co lidé potřebují ke štěstí a odpověď byla zdraví, peníze a dobré sousedy. Tento projekt přesně toto splňuje – být dobrými sousedy. Pan Kaspar Sammer, jednatel EUREGIA Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn, zdůraznil, že projekt Gastschuljahr je nejdéle trvající projekt EUREGIA, je to ukázkový projekt v oblasti vzdělávání a představuje jeden z nejúspěšnějších přeshraničních integračních projektů vůbec. Všichni děkovali zodpovědným osobám ze zúčastněných gymnázií ve východním Bavorsku, jižních a západních Čechách, dále hostitelským rodinám, bez kterých by to vlastně ani nešlo, a za dlouholetou podporu kolegům z Bavorské státní kanceláře a Česko-německého fondu budoucnosti.

Postřehy bývalých účastníků Gastschuljahru byly velice zajímavé a pro nové účastníky jistě poučné. Především je dobré nevyhledávat české vrstevníky, při komunikaci nevyužívat anglický jazyk a nestranit se německému kolektivu, ba naopak ho vyhledávat, a když se chce, tak to přeci jde a pak může člověk zažít mnoho nezapomenutelných a neopakovatelných zážitků. Poté bylo představeno 22 českých studentů (10 chlapců a 12 děvčat) z 10 gymnázií z jižních a západních Čech, kteří budou navštěvovat 11 německých gymnázií.

Závěrečného slova se ujal Dr. Dr. Rudolf Segl, koordinátor a zakladatel tohoto projektu. Čeští studenti mají mimořádnou příležitost strávit školní rok v zahraničí, seznámit se se společenským, politickým a hospodářským děním v Bavorsku, zdokonalit znalost cizí řeči, osamostatnit se, načerpat bohaté životní zkušenosti a čelit výzvám, které přijdou. I bavorští studenti již mají možnost strávit jeden až tři týdny na gymnáziích v jižních či západních Čechách.

Videomapping Západočeské univerzity v Plzni na téma „Historie Plas“ byl krásnou tečkou za celým dnem. Nechyběl bohatý raut a lidé ještě dlouho debatovali a diskutovali.


Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

25 let Euroregionu
V letošním roce slaví Euroregion Šumava - Bavorský les - Mühlviertel 25 let od svého založení. Toto jubileum si se všemi váženými hosty připomeneme 29. listopadu 2018 ve Freyungu. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava