Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

V Bavorské Rudě o jazykové spolupráci

Prosluněná Bavorská Ruda přivítala ve čtvrtek 5. října 2017 téměř 150 účastníků konference s tématem „Prohlubovat přátelství a sousedství mezi Bavorskem a Českem“, znalost jazyka jako zrcadlo vzájemnosti.

2. bavorsko-česká jazyková konference, Bayerisch Eisenstein

Učitelé a žáci, zástupci vysokých škol a studenti, starostové, podnikatelé a další zainteresovaní v otázce výuky a zdokonalování češtiny a němčiny diskutovali o potřebě trvalého zlepšování vzájemné znalosti jazyků ve společném česko-německém prostoru.

Pořadatelé z Bavorského ministerstva pro vzdělávání, kulturu, vědu a umění pojali tuto bavorsko-českou jazykovou konferenci zejména jako příležitost pro přímou komunikaci účastníků a prezentaci konkrétních příkladů jazykové přeshraniční spolupráce. Více než polovinu času účastníci strávili vzájemnými diskuzemi v rámci „veletrhu příležitostí“ na cca 25 stáncích, kde se prezentovali realizované projekty, programy a kooperace. Projekty jako EUREGIO-Gastschuljahr, Europe Direkt, aktivity Česko-bavorské vysokoškolské agentury, Tandemu aj. běží již řadu let a jsou samy o sobě důkazem potřebnosti stálého rozvoje vzájemných jazykových dovedností.

V klíčovém referátu konference, paní Andrea Klug, prezidentka Východobavorské vysoké školy technické (OTH) Amberk-Weiden, obsáhle informovala o strategii přeshraniční spolupráce mezi Bavorskem a zeměmi střední a východní Evropy. Poukázala na nezbytnost podpory regionálního školství všech úrovní, mj. umístěním univerzit i mimo největší nadregionální centra. Z 6 600 absolventů OTH jich v regionu Středního a Dolního Falce zůstalo pracovat 60 % a OTH kooperuje s téměř 60 partnery po celé Evropě.

O tom, jaká pozornost je věnována rozvoji znalostí češtiny na bavorské straně a němčiny u nás, svědčilo i reprezentativní zastoupení odborníků a politiků – pana Bernda Siblera, státního sekretáře pořádajícího Bavorského ministerstva pro vzdělání, kulturu, vědu a umění, pana Christopha Isranga, německého velvyslance v Česku, paní Kristiny Larischové, generální konzulky Česka v Mnichově, pana Petra Bannerta, ředitele odboru českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také pana Georga Bauera, starosty Bavorské Rudy.

Pan Olaf Heinrich, starosta Freyungu, prezident Evropského regionu Dunaj-Vltava a předseda krajského zemského sněmu Dolního Bavorska v odpolední panelové diskuzi politiků názorně předvedl svůj nesporný moderátorský talent, byť stejně jako většina jeho bavorských kolegů ve znalostech jazyka svých českých sousedů zaostával. Stále platí, že obecně větší ochota ke studiu jazyka svého souseda je vyšší u nás než v Bavorsku. Jak však uvedla ve svém referátu paní Andrea Klug, počty studentů se zájmem o češtinu u nich rychle rostou.

„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“. Toto české přísloví připomněl na závěr setkání pan Sibler a zdůraznil význam znalosti jazyka jako klíče k vzájemnému pochopení kultury partnerů nejenom v tomto středoevropském regionu.Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

25 let Euroregionu
V letošním roce slaví Euroregion Šumava - Bavorský les - Mühlviertel 25 let od svého založení. Toto jubileum si se všemi váženými hosty připomeneme 29. listopadu 2018 ve Freyungu. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava