Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Shrnutí Seminářů o přeshraniční spolupráci

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy pořádal Semináře o přeshraniční spolupráci spojené s ukázkami úspěšných projektů, které se postupně od února do dubna 2017 konaly ve všech pěti okresech regionu (Domažlice, Klatovy, Strakonice, Prachatice, Český Krumlov). Oslovili jsme školy, obce, spolky, sdružení, místní akční skupiny atd. Vybrali jsme taková místa pro konání seminářů, která jsou něčím zajímavá a především podpořená z nějakého programu, ať už z národního či z přeshraniční spolupráce, aby účastníci viděli, co vše se za evropské peníze může vybudovat.

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy pořádal Semináře o přeshraniční spolupráci spojené s ukázkami úspěšných projektů, které se postupně od února do dubna 2017 konaly ve všech pěti okresech regionu (Domažlice, Klatovy, Strakonice, Prachatice, Český Krumlov). Oslovili jsme školy, obce, spolky, sdružení, místní akční skupiny atd. Vybrali jsme taková místa pro konání seminářů, která jsou něčím zajímavá a především podpořená z nějakého programu, ať už z národního či z přeshraniční spolupráce, aby účastníci viděli, co vše se za evropské peníze může vybudovat.

9. 2. 2017 se v Horažďovicích v Envicentru PROUD uskutečnil první seminář, 23. 2. 2017 pokračoval seminář v krásném prostředí čkyňské synagogy, 9. 3. 2017 se posluchači sešli ve Společenském a vzdělávacím centru ve Kdyni. Své prostory nám poskytl 23. 3. 2017 také Vodní mlýn v Hoslovicích. Konání semináře v rodném domě Adalberta Stiftera v Horní Plané 6. 4. 2017 uzavřelo sérii seminářů o přeshraniční spolupráci.

Náplň každého semináře tvořily základní informace o Euroregionu a o jeho projektech, dále informace o možnostech čerpání dotací z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, včetně informací o Dispozičním fondu. Příklady konkrétních projektů realizovaných v místě konání semináře představili úspěšní žadatelé a podělili se o zkušenosti s přeshraniční spoluprací i z předchozího Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Na závěr nechyběla diskuse účastníků.

Každý seminář byl tak trochu jiný a svým způsobem autentický a velice zajímavý. Celkem 88 účastníků se dozvědělo výhody a pozitiva i nevýhody a úskalí tohoto přeshraničního nástroje, dále praktické zkušenosti a cenné rady od úspěšných žadatelů a mohli se na cokoli zeptat. Bezprostřední vyprávění prezentujících dalo všem určitě více, nežli jakékoli rozsáhlé přednášky. V mnoha případech byla velice důležitá společná historie, společné téma, o které se přeshraniční spolupráce může opřít, a také blízkost hranic. Největší výhodou je najít si dobrého přeshraničního partnera. Partneři se poté stávají přáteli, kamarády, setkávají se, jsou v kontaktu, spolupráce funguje na neformální úrovni, učí se od sebe a rodí se celá řada dalších a dalších akcí a produktů, které na sebe navazují, ať už s finanční podporou z programů či bez ní. Řeší se především skutečné potřeby partnerů a potažmo celého regionu, ve kterém žijí. Zaměření na děti má také smysl, neboť děti nemají zábrany, učí se nové věci, poznávají a jazyková bariéra pro ně nepředstavuje problém, protože když se chce, jde vše a děti jsou vděčné za vše.

Dotace jsou velice důležitým nástrojem, neboť menší obce by neměly šanci sáhnout si na evropské peníze a mnoho věcí by se vůbec nemohlo realizovat, o čemž jsme měli možnost se mnohokrát přesvědčit. Ze 72 odevzdaných dotazníků jsme zjistili, že jsou stále místa, která je třeba vyplnit a posunout spolupráci o krok dál.

Více informací si můžete přečíst na www.euregio.czv samostatných článcích a v prezentacích, ve kterých jsou shrnuty základní informace o Programu.

Semináře se konaly v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.Dokumenty ke stažení
FMP Rakousko-ČR_základní informace.pdf
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
11.5.2017 11:05:02  (144kb)
Euroregion šumava - Dispoziční fond.pdf
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
11.5.2017 11:05:01  (619kb)
CZ-BY_EÚS_2014-2020.pdf
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
11.5.2017 10:05:59  (718kb)Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Dispoziční fond - vyhlášení 7. výzvy
Projektové žádosti podávejte do 26. 4. 2019. Podrobnosti viz Dispoziční fond - Aktuálně. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava