Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Seminář o přeshraniční spolupráci v Horní Plané

Horní Planá uzavřela sérii seminářů o přeshraniční spolupráci. Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se totiž v rodném domě Adalberta Stiftera konal poslední seminář.

Paní Hůlková nás přivítala v obytné světnici tohoto památníku a sdělila zajímavé informace. Rodný dům Adalberta Stiftera pochází ze 17. století a je to nejstarší dům v Horní Plané. Adalbert Stifter se narodil do tkalcovské rodiny, v Horní Plané prožil bezstarostné dětství a právě tyto vzpomínky a zážitky se promítly i do jeho tvorby, ať už literární či výtvarné. Byl to celkem opomíjený autor, který psal pouze německy, i když už existují české překlady, a jedno jeho dílo, vánoční pohádka Horský křišťál, bylo roku 2004 zfilmováno. Památník v rodném domě Adalberta Stiftera byl slavnostně otevřen 23. října 1960 a z informačního letáčku se dozvíme, že „PhDr. Hugo Rokyta k tomu napsal: „...památník mezinárodního významu slouží ke sblížení národů a kulturních styků s cizinou.“ Stálá dvojjazyčná expozice zde funguje od roku 2005 a mapuje především Stifterův osobní a tvůrčí vztah k Horní Plané a Šumavě. Konají se zde také nejrůznější výstavy, kulturní akce či tvořivé dílny.

Poté jsme krátce představili Euroregion, sdělili základní informace o aktuálním Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a nevynechali jsme ani Dispoziční fond. Museli jsme bohužel omluvit pana Hložka z Euroregionu Silva Nortica, který se z pracovních důvodů nemohl našeho semináře zúčastnit. Měl účastníkům sdělit informace týkající se Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 a především nastínit Fond malých projektů, který čeká na spuštění.

Slovo dostal starosta Horní Plané pan Hůlka a díky tomu, že je členem monitorovacího výboru, něco málo o tomto programu ví a bohužel rakouská strana má určité výhrady a proces spuštění zdržuje a komplikuje. Je trochu skeptický, protože si nedokáže představit společné financování projektů, nemožnost financovat investiční akce a vyšší administrativní náročnost. Projekty by se měly zaměřovat na skutečné potřeby regionu, rozvíjet dopravní a turistickou infrastrukturu. Sdělil také praktické informace k již realizovaným projektům. Zpracovali projektovou studii, rozvíjejí cykloturistiku, údržbu běžeckých stop, turistického a informačního značení v Horní Plané, dále propojení na rakouskou síť, nordic walking, vytvářejí propagační materiály či uskutečňují školní aktivity a spolupráci mládeže. Nyní hledají s MAS Rozkvět možnosti financování a získání finančních prostředků i z dalších jiných programů.

Paní Talířová z Gymnázia Český Krumlov mluvila velice optimisticky a představila spolupráci gymnázií. Jejich nový partner, Untergriesbach, si je více méně našel sám, byl akční, chtěl navázat kontakty a pořádat výměny studentů. To se podařilo a uskutečnily se projekty na obou stranách. Šlo především o výměnné pobyty, kdy byly děti ubytovány v rodinách, dopoledne se vyučovalo buďto cizí jazyk nebo matematika a chemie, odpoledne byl připraven pestrý program v okolí. Děti navštívily například krumlovské kláštery, zámek, barokní divadlo, uskutečnil se i výlet na sněžnicích, cirkusový sportworkshop a celý program byl zpestřen interaktivními workshopy. Čas trávily děti vždy společně a prý bylo zábavné společně i komunikovat. Samozřejmostí byla němčina, ale když už nebylo zbytí, angličtina byla velice dobrým pomocníkem. Děti se totiž chtějí naučit jazyk a být v kontaktu se sousedy. Spolupráce Českého Krumlova se Straubingem funguje již od roku 1993. Od té doby proběhlo také mnoho společných akcí a projektů, které se zaměřují na jazykové animace a interaktivní workshopy. Takovou menší nevýhodnou je však to, že němečtí kolegové nechtějí příliš vymýšlet jednotlivé projekty, nechají to na českých učitelích a spíše se s nimi svezou.

Pan Sitta ze Spolku přátel Šumavy upozornil především na to, že i když jsme velice blízko hranic s Německem a Rakouskem, němčina stále ustupuje do pozadí. Bohužel historické souvislosti a pohnutá minulost se do tohoto také projevuje. Dříve se německy vyučovalo již od dětství, ale dnes jako hlavní cizí jazyk ve škole funguje angličtina a němčina je pouze jako volitelný druhý cizí jazyk až od osmé třídy, což je poměrně pozdě a velká škoda.

Po skončení semináře se mnohým nechtělo domů a ještě dlouho debatovali a vyměňovali si zkušenosti.

Semináře se konají v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Dispoziční fond - vyhlášení 7. výzvy
Projektové žádosti podávejte do 26. 4. 2019. Podrobnosti viz Dispoziční fond - Aktuálně. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava