Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Seminář o přeshraniční spolupráci v Horní Plané

Horní Planá uzavřela sérii seminářů o přeshraniční spolupráci. Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se totiž v rodném domě Adalberta Stiftera konal poslední seminář.

Paní Hůlková nás přivítala v obytné světnici tohoto památníku a sdělila zajímavé informace. Rodný dům Adalberta Stiftera pochází ze 17. století a je to nejstarší dům v Horní Plané. Adalbert Stifter se narodil do tkalcovské rodiny, v Horní Plané prožil bezstarostné dětství a právě tyto vzpomínky a zážitky se promítly i do jeho tvorby, ať už literární či výtvarné. Byl to celkem opomíjený autor, který psal pouze německy, i když už existují české překlady, a jedno jeho dílo, vánoční pohádka Horský křišťál, bylo roku 2004 zfilmováno. Památník v rodném domě Adalberta Stiftera byl slavnostně otevřen 23. října 1960 a z informačního letáčku se dozvíme, že „PhDr. Hugo Rokyta k tomu napsal: „...památník mezinárodního významu slouží ke sblížení národů a kulturních styků s cizinou.“ Stálá dvojjazyčná expozice zde funguje od roku 2005 a mapuje především Stifterův osobní a tvůrčí vztah k Horní Plané a Šumavě. Konají se zde také nejrůznější výstavy, kulturní akce či tvořivé dílny.

Poté jsme krátce představili Euroregion, sdělili základní informace o aktuálním Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a nevynechali jsme ani Dispoziční fond. Museli jsme bohužel omluvit pana Hložka z Euroregionu Silva Nortica, který se z pracovních důvodů nemohl našeho semináře zúčastnit. Měl účastníkům sdělit informace týkající se Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 a především nastínit Fond malých projektů, který čeká na spuštění.

Slovo dostal starosta Horní Plané pan Hůlka a díky tomu, že je členem monitorovacího výboru, něco málo o tomto programu ví a bohužel rakouská strana má určité výhrady a proces spuštění zdržuje a komplikuje. Je trochu skeptický, protože si nedokáže představit společné financování projektů, nemožnost financovat investiční akce a vyšší administrativní náročnost. Projekty by se měly zaměřovat na skutečné potřeby regionu, rozvíjet dopravní a turistickou infrastrukturu. Sdělil také praktické informace k již realizovaným projektům. Zpracovali projektovou studii, rozvíjejí cykloturistiku, údržbu běžeckých stop, turistického a informačního značení v Horní Plané, dále propojení na rakouskou síť, nordic walking, vytvářejí propagační materiály či uskutečňují školní aktivity a spolupráci mládeže. Nyní hledají s MAS Rozkvět možnosti financování a získání finančních prostředků i z dalších jiných programů.

Paní Talířová z Gymnázia Český Krumlov mluvila velice optimisticky a představila spolupráci gymnázií. Jejich nový partner, Untergriesbach, si je více méně našel sám, byl akční, chtěl navázat kontakty a pořádat výměny studentů. To se podařilo a uskutečnily se projekty na obou stranách. Šlo především o výměnné pobyty, kdy byly děti ubytovány v rodinách, dopoledne se vyučovalo buďto cizí jazyk nebo matematika a chemie, odpoledne byl připraven pestrý program v okolí. Děti navštívily například krumlovské kláštery, zámek, barokní divadlo, uskutečnil se i výlet na sněžnicích, cirkusový sportworkshop a celý program byl zpestřen interaktivními workshopy. Čas trávily děti vždy společně a prý bylo zábavné společně i komunikovat. Samozřejmostí byla němčina, ale když už nebylo zbytí, angličtina byla velice dobrým pomocníkem. Děti se totiž chtějí naučit jazyk a být v kontaktu se sousedy. Spolupráce Českého Krumlova se Straubingem funguje již od roku 1993. Od té doby proběhlo také mnoho společných akcí a projektů, které se zaměřují na jazykové animace a interaktivní workshopy. Takovou menší nevýhodnou je však to, že němečtí kolegové nechtějí příliš vymýšlet jednotlivé projekty, nechají to na českých učitelích a spíše se s nimi svezou.

Pan Sitta ze Spolku přátel Šumavy upozornil především na to, že i když jsme velice blízko hranic s Německem a Rakouskem, němčina stále ustupuje do pozadí. Bohužel historické souvislosti a pohnutá minulost se do tohoto také projevuje. Dříve se německy vyučovalo již od dětství, ale dnes jako hlavní cizí jazyk ve škole funguje angličtina a němčina je pouze jako volitelný druhý cizí jazyk až od osmé třídy, což je poměrně pozdě a velká škoda.

Po skončení semináře se mnohým nechtělo domů a ještě dlouho debatovali a vyměňovali si zkušenosti.

Semináře se konají v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Výběrové řízení na pozici MANAŽER PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI
Vyhlašujeme výběrové řízení na volnou pracovní pozici Manažer pro přeshraniční spolupráci. ...
Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava