Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Seminář o přeshraniční spolupráci v Hoslovicích

Na Strakonicku se 23. 3. 2017 uskutečnil předposlední seminář o přeshraniční spolupráci. Své prostory nám poskytl Vodní mlýn v Hoslovicích, a především jeho budova technického zázemí, kde se mimo informační centrum nachází například toalety, občerstvení či přednáškový sál.

Po sdělení základních informací o Euroregionu, obecném představení aktuálního Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a shrnutí Dispozičního fondu nechyběly prezentace úspěšných projektů z minulých let.

Nacházíme se blíže ve vnitrozemí, dále od hranic, členy Euroregionu Šumava z okresu Strakonice jsou pouhé tři obce a Programy přeshraniční spolupráce zde nemusí být příliš známé. Ale spíše opak byl pravdou.

Jako první paní Říhová, ředitelka Muzea středního Pootaví Strakonice, představila Středověký mlýn v Hoslovicích. Jihočeský kraj v roce 2005 koupil celý areál mlýna a do správy ho předal právě Muzeu ve Strakonicích. Potomci, kteří mlýn kraji prodávali, nechtěli žádnou komerci, žádný hotel či penzion, a tak začalo nekonečné shánění finančních prostředků a dotací na znovuuvedení mlýna do pohybu. Finance se sháněly, kde se dalo. Pomohla například ministerstva (kultury, financí, pro místní rozvoj), Státní fond životního prostředí a v neposlední řadě také přeshraniční programy. Z Programu přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko 2000-2006 byl opraven takřka celý mlýn, který v březnu 2008 slavnostně otevřel. Budova technického zázemí byla vystavena z prostředků Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a uvedena do provozu v roce 2012. Partnerem projektu se stal skanzen Freilichtmuseum v nedalekém bavorském Finsterau. Od té doby partnerství funguje velice dobře, pořádají výměnné akce, trhy, vydávají společné publikace, učí se od sebe řemesla a také Muzeum středního Pootaví dopomohlo vzniku novému muzeu mlýnů v německém Haibachu.

Paní Vacková, projektová manažerka z Chelčic, která se projekty přeshraniční spolupráce zabývá již mnoho let, sypala důležité a zajímavé informace, jak se říká, z rukávu. Shrnula snad vše, co mohla, a nespočet finančních prostředků putovalo do regionu.

Město Sedlice je známo dlouholetou tradicí paličkování krajek. Povědomí o Dispozičním fondu získalo město poměrně pozdě. Ale i tak s německou obcí Tiefenbach spolupracují na velmi dobré úrovni. Mají totiž společné téma, společnou historii krajky, i když je mnohdy velice odlišná. Z Dispozičního fondu minulého programového období byl podpořen například festival, který se koná každé dva roky, a prezentují se zde oba partneři. Podařila se navázat spolupráce i s farností a s německým pěveckým sborem, podpora přichází i ze strany obcí. Krajkářky navzájem spolupracují, učí se od sebe, zdokonalují se. Vznikají další a další akce, které na sebe navazují, a rodí se celá řada vedlejších produktů. Jedná se například o výstavy či módní přehlídky, kde krajka působí jako módní doplněk.

Nesčetně projektů podával do Dispozičního fondu i Mikroregion Chelčicko-Lhenický. Na začátku bylo jablko, kolem kterého se vše vlastně odehrává i dodnes, protože tento region je ryze ovocnářský. Iniciátorem přeshraniční spolupráce mezi tímto regionem a ovocnářským regionem v Lallingu byl bývalý předseda Euroregionu Šumava pan Vlček. Od roku 2006 spolupráce funguje a každý rok se konají nejrůznější akce, slavnosti, fotbalová utkání, ovocnářské trhy, slavnosti plodů, hasičské soutěže, myslivecký jarmark, školní akce, setkávání škol z Lhenic, Lallingu a Běšin a mnoho dalšího. Historie ovocnářství zde byla dána, starostové se setkali a nyní se navštěvují, vyměňují si termíny akcí a aktivity se přesunuly mezi spolky a ty se od sebe navzájem učí. Jazyková bariéra se dříve jevila jako velký problém, ale když se chce, tak to jde a partneři komunikují mezi sebou anglicky, ale ani němčina není v pozadí. Je to již 11 let, přátel je mnoho a aktivity se rozvíjí i mimo jakékoli dotace. Obce do toho vůbec nemusí vstupovat a fungují v tomto partnerství spíše jako pomocníci, protože pomáhají s administrací a hlavně také s předfinancováním. Opět zde paní Vacková narazila na téma nepodporování malých investičních projektů v Dispozičním fondu.

Semináře se konají v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Dispoziční fond - vyhlášení 7. výzvy
Projektové žádosti podávejte do 26. 4. 2019. Podrobnosti viz Dispoziční fond - Aktuálně. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava