Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Seminář o přeshraniční spolupráci v Hoslovicích

Na Strakonicku se 23. 3. 2017 uskutečnil předposlední seminář o přeshraniční spolupráci. Své prostory nám poskytl Vodní mlýn v Hoslovicích, a především jeho budova technického zázemí, kde se mimo informační centrum nachází například toalety, občerstvení či přednáškový sál.

Po sdělení základních informací o Euroregionu, obecném představení aktuálního Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a shrnutí Dispozičního fondu nechyběly prezentace úspěšných projektů z minulých let.

Nacházíme se blíže ve vnitrozemí, dále od hranic, členy Euroregionu Šumava z okresu Strakonice jsou pouhé tři obce a Programy přeshraniční spolupráce zde nemusí být příliš známé. Ale spíše opak byl pravdou.

Jako první paní Říhová, ředitelka Muzea středního Pootaví Strakonice, představila Středověký mlýn v Hoslovicích. Jihočeský kraj v roce 2005 koupil celý areál mlýna a do správy ho předal právě Muzeu ve Strakonicích. Potomci, kteří mlýn kraji prodávali, nechtěli žádnou komerci, žádný hotel či penzion, a tak začalo nekonečné shánění finančních prostředků a dotací na znovuuvedení mlýna do pohybu. Finance se sháněly, kde se dalo. Pomohla například ministerstva (kultury, financí, pro místní rozvoj), Státní fond životního prostředí a v neposlední řadě také přeshraniční programy. Z Programu přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko 2000-2006 byl opraven takřka celý mlýn, který v březnu 2008 slavnostně otevřel. Budova technického zázemí byla vystavena z prostředků Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a uvedena do provozu v roce 2012. Partnerem projektu se stal skanzen Freilichtmuseum v nedalekém bavorském Finsterau. Od té doby partnerství funguje velice dobře, pořádají výměnné akce, trhy, vydávají společné publikace, učí se od sebe řemesla a také Muzeum středního Pootaví dopomohlo vzniku novému muzeu mlýnů v německém Haibachu.

Paní Vacková, projektová manažerka z Chelčic, která se projekty přeshraniční spolupráce zabývá již mnoho let, sypala důležité a zajímavé informace, jak se říká, z rukávu. Shrnula snad vše, co mohla, a nespočet finančních prostředků putovalo do regionu.

Město Sedlice je známo dlouholetou tradicí paličkování krajek. Povědomí o Dispozičním fondu získalo město poměrně pozdě. Ale i tak s německou obcí Tiefenbach spolupracují na velmi dobré úrovni. Mají totiž společné téma, společnou historii krajky, i když je mnohdy velice odlišná. Z Dispozičního fondu minulého programového období byl podpořen například festival, který se koná každé dva roky, a prezentují se zde oba partneři. Podařila se navázat spolupráce i s farností a s německým pěveckým sborem, podpora přichází i ze strany obcí. Krajkářky navzájem spolupracují, učí se od sebe, zdokonalují se. Vznikají další a další akce, které na sebe navazují, a rodí se celá řada vedlejších produktů. Jedná se například o výstavy či módní přehlídky, kde krajka působí jako módní doplněk.

Nesčetně projektů podával do Dispozičního fondu i Mikroregion Chelčicko-Lhenický. Na začátku bylo jablko, kolem kterého se vše vlastně odehrává i dodnes, protože tento region je ryze ovocnářský. Iniciátorem přeshraniční spolupráce mezi tímto regionem a ovocnářským regionem v Lallingu byl bývalý předseda Euroregionu Šumava pan Vlček. Od roku 2006 spolupráce funguje a každý rok se konají nejrůznější akce, slavnosti, fotbalová utkání, ovocnářské trhy, slavnosti plodů, hasičské soutěže, myslivecký jarmark, školní akce, setkávání škol z Lhenic, Lallingu a Běšin a mnoho dalšího. Historie ovocnářství zde byla dána, starostové se setkali a nyní se navštěvují, vyměňují si termíny akcí a aktivity se přesunuly mezi spolky a ty se od sebe navzájem učí. Jazyková bariéra se dříve jevila jako velký problém, ale když se chce, tak to jde a partneři komunikují mezi sebou anglicky, ale ani němčina není v pozadí. Je to již 11 let, přátel je mnoho a aktivity se rozvíjí i mimo jakékoli dotace. Obce do toho vůbec nemusí vstupovat a fungují v tomto partnerství spíše jako pomocníci, protože pomáhají s administrací a hlavně také s předfinancováním. Opět zde paní Vacková narazila na téma nepodporování malých investičních projektů v Dispozičním fondu.

Semináře se konají v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Výběrové řízení na pozici MANAŽER PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI
Vyhlašujeme výběrové řízení na volnou pracovní pozici Manažer pro přeshraniční spolupráci. ...
Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava