Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Seminář o přeshraniční spolupráci ve Kdyni

Jsme přesně v polovině našich seminářů o přeshraniční spolupráci a účast na třetím semináři, který se uskutečnil 9. 3. 2017 ve Společenském a vzdělávacím centru ve Kdyni, předčila naše očekávání a překvapilo nás bezprostřední vyprávění prezentujících.

Úvodní část všech seminářů je totožná. Nechybí základní informace o Euroregionu a o jeho projektech, obecné představení Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a shrnutí Dispozičního fondu. Poté následují prezentace úspěšných projektů, podpořených jak z předchozího Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, tak z právě probíhajícího Programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, ale také z Dispozičního fondu. Mnozí zmiňují přeshraniční spolupráci obecně, ale i projekty a spolupráci z jiných programů.

Starosta Kdyně pan Löffelmann byl k nezastavení a jeho vyprávění shrnulo téměř vše, jak úspěchy, tak i vzniklé problémy. Pomocí dotací, ať už národních či evropských, realizovali mnoho projektů (opravy různých památek, návaznost cyklotras na Bavorsko, akce hasičů, stavbu centra vodní zábavy, opravu tělocvičny, synagogy atd.). Největší výhodou přeshraniční spolupráce je mít dobrého partnera. Kdyně podepsala partnerskou smlouvu s městem Eschlkam již v roce 1994 a přátelství je velice silné a setkání probíhají na neformální úrovni.

Paní Jankovcová z Informačního centra Domažlice řekla, že bez přeshraniční spolupráce to v informačních centrech prakticky nejde. Pravidelně se setkávají, vymýšlejí další a další akce a příležitosti, jak Domažlicko a Český les přiblížit lidem, turistům, institucím. Společně propagují region na veletrzích v České republice i v Bavorsku. Nejen partnerská města, ale i další subjekty se snaží stále více zapojovat a blízkost hranice je zde znatelná a je třeba ji využít.

Že je mnohem jednodušší požádat si o peníze z přeshraničního programu než z ostatních např. národních programů, zdůraznil starosta Klenčí pod Čerchovem pan Bozděch. Například ve státních fondech je velice rozsáhlá a složitá administrativa a poté mohou nastat určité problémy. Němci mají totiž jinou mentalitu a zájem. Setkání starostů se koná pravidelně. Zde si vyměňují zkušenosti, mohou si kdykoli zavolat, setkat se, dalo by se říci, že s bavorským partnerem jsou dobří kamarádi.

Pan Štemberk ze Správy Národního parku Šumava představil projekt podpořený z Dispozičního fondu a to Historické album Šumavy. Tímto projektem chtěl Národní park Šumava a Bavorský les odhalit paměť opuštěné kulturní krajiny, historické území a zaniklé obce. Pultík s otevřenou knihou, který stojí přímo v krajině a je odolný přírodním vlivům, zachycuje zcela zaniklé obce a pomocí fotodokumentace, příběhů a zajímavostí dokresluje území. Bylo vytipováno 100 míst, z nichž 30 se povedlo realizovat.

Jako poslední představil přeshraniční projekty starosta Poběžovic pan Říha. Škola velice dobře spolupracuje nejen s partnerskou školou v Schönsee, ale i s dalšími v Bavorsku. Pro děti jazyková bariéra téměř není, neexistuje, dokážou si totiž poradit a setkávají a poznávají se pravidelně. Z přeshraničního programu realizovali nejrůznější workshopy, kulturní a sportovní akce. Běhy z Čech do Německa jsou velice populární, a i když se tento projekt velice dlouho vyvíjel, stal se takovým symbolem přeshraniční atmosféry, která zde panuje. Ne všechny akce se však konají za finanční podpory z přeshraničních programů. Některé akce vznikají spontánně a vše je v podstatě především o lidech a mnohdy je cesta (plánování, přípravy, setkávání) lepší než cíl. Problém spatřuje v nemožnosti zálohových plateb, žadatel se může dostat do finanční tísně. A nezapomněl dodat, že je velká škoda, že již nelze realizovat malé investiční projekty, opravy nejrůznějších kapliček a křížků. Pan starosta nakonec poděkoval za Dispoziční fond, protože menší či malé obce by bez tohoto fondu neměly šanci sáhnout si na evropské peníze.

Rodina, přátelství, spolupráce – tak přesně tato slova zaznívala během každé prezentace. Zde je opravdu znatelná blízkost hranic a dá se říci, že vše funguje na jedničku a přeshraniční spolupráce je na velmi dobré úrovni.

Semináře se konají v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Dispoziční fond - vyhlášení 7. výzvy
Projektové žádosti podávejte do 26. 4. 2019. Podrobnosti viz Dispoziční fond - Aktuálně. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava