Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Seminář o přeshraniční spolupráci ve Čkyni

23. 2. 2017 pokračoval v krásném prostředí čkyňské synagogy již druhý seminář, který Euroregion Šumava realizuje postupně ve všech pěti okresech regionu.

Ředitelka Městské knihovny Prachatice paní Hana Mrázová prezentuje přeshraniční spolupráci.

Základní informace o Euroregionu a o jeho projektech, obecné představení Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a shrnutí Dispozičního fondu je samozřejmostí. Prezentace úspěšných projektů, podpořených z předchozího Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, byly opravdu poučné.

Pan Ing. Vladimír Silovský, který je mimo Euroregion činný i ve Spolku pro obnovu synagogy, pustil přítomným krátký film právě o synagoze ve Čkyni. Téměř dvacet let usiloval tento spolek o postupnou záchranu zchátralé synagogy. Až získání finanční podpory v roce 2010 právě z Programu Cíl 3 vyústilo v intenzivní obnovu a k dokončení celého objektu. Hlavním posláním synagogy je „být živým místem setkávání“, a proto spolupráce s přeshraničním partnerem, kterým je Okresní úřad Freyung-Grafenau a především zámek Wolfstein, neustupuje, ba naopak se více prohlubuje a dá se říci, že se partneři stali přáteli.

Dále pan Mgr. Pavel Fencl z Prachatického muzea pohovořil a shrnul dosavadní přeshraniční spolupráci. Především vyzdvihl pozitiva a řekl, co se vše díky přeshraničním programům mohlo uskutečnit a že toho nebylo málo. Upozornil však potenciální žadatele také na určitá úskalí, která se mohou během realizace projektů vyskytnout.

ZŠ Vodňanskou z Prachatic stručně prezentoval pan Mgr. Pavel Študlar. Spolupráce s Němci funguje již mnoho let, ale je pravda, že když se příliš neudržuje, vytrácí se. Musí proto nyní opět více zapracovat na tom, aby se vše vrátilo do starých kolejí. Děti nemají zábrany, baví se, nevadí jim jazyková bariéra, vždy se nějak domluví a prakticky pořád se vzdělávají.

Poslední prezentaci si připravila paní Mgr. Hana Mrázová z Městské knihovny v Prachaticích. Ta opravdu jenom chválila a chválila, protože Program přeshraniční spolupráce hojně využívají. Představila projekt ECCE LIBRI – knihovnický vlak, ve kterém probíhají autorská čtení knih regionálních spisovatelů českých i bavorských. Účastní se široká veřejnost z obou stran hranice, protože je velice důležité uchovávat kulturní písemné dědictví a rozšiřovat přeshraniční poznávání literatury. Partnery knihovny jsou spolek KuLaMu (Muzeum kulturní krajiny poznávání hranic) a obec Heidmühle. Další projekt Univerzita třetího věku – Zlatá stezka a nyní Univerzita třetího věku – Šumava bez hranic a Der Bayerische Wald ohne grenze je snad ještě úspěšnější. Senioři nejen studují, ale také vyjíždějí na poznávací exkurze, kde získávají další a další informace.

Přesvědčili jsme se o tom, že tyto semináře mají smysl, protože mnozí z dotazovaných by chtěli této přeshraniční spolupráce začít využívat a ti, co už spolupracují, by ji chtěli rozšířit.

Semináře se konají v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Dispoziční fond - vyhlášení 7. výzvy
Projektové žádosti podávejte do 26. 4. 2019. Podrobnosti viz Dispoziční fond - Aktuálně. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (444kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)

 >> Publikace

Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Výroční zprávy

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)

 

Euroregion Šumava