Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Euroregion vydal mapy a lentikulární produkty

Mapa euroregionu je již po několik let velice oblíbeným produktem, proto jsme se rozhodli tuto mapu v letošním roce aktualizovat a opět vydat. Na financování jsme získali prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 (85 %) a na zbylém objemu částky se podílel Plzeňský kraj (15 %).

Jedná se o silniční mapu všech tří částí Euroregionu Šumava – Bayerischer Wald – Unterer Inn – Mühlviertel, která prošla menší úpravou. Samozřejmě jsou v ní obsaženy veškeré hraniční přechody s Českou republikou, Německem a Rakouskem, nechybí důležité silniční informace, jako například rychlostní omezení, hranice alkoholu v krvi či telefonní čísla na integrovaný záchranný systém každého státu.

Náklad 9 000 ks jsme rozdělili mezi tři části euroregionu a nyní záleží na každé z nich, jak s mapami naloží. My jsme vytvořili rozdělovník, podle kterého každý člen Euroregionu Šumava obdrží určitý počet map dle počtu obyvatel. K dispozici jsou u nás v kanceláři v Běšinech a členové mají možnost si je kdykoli v pracovní době vyzvednout. Proto neváhejte, a jakmile budete mít cestu kolem, určitě se zastavte!

Dalším, ale úplně novým produktem, jsou lentikulární pohlednice a záložky, které jsme taktéž za finanční podpory Plzeňského kraje a Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 mohli vyrobit.

Lentikulární pohlednice jsou hodně podobné klasické pohlednici s tím rozdílem, že obraz není statický, ale mění se dva různé obrazy mezi sebou a vznikne 3D efekt. Dlouho jsme přemýšleli, jaký koncept pohlednic vymyslet, a vytvořili 4 různé druhy pohlednic – jednu společnou a tři samostatné pohlednice pro každou část euroregionu. Zobrazuje se zde vždy mapa území a mění se s fotografiemi, které jsou typické pro daný region. U záložky se prolínají pouze vybrané fotografie a záložka současně slouží i jako pravítko. Díky neutrálně zvoleným fotografiím jsou tyto produkty velice nadčasové.

Tento materiál nebude distribuován ve větší míře mezi členy Euroregionu Šumava, ale bude sloužit pro propagaci a jako reklamní produkt. Samozřejmě bude k dispozici při nejrůznějších příležitostech, jednáních, akcích atd.Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava