Euregio.cz » O sdružení  » Aktivity   » dokument
2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       

Setkání k drogové problematice na Klatovsku

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy ve spolupráci s Městem Klatovy uspořádali Setkání k drogové problematice na Klatovsku, které se uskutečnilo 26. 2. 2015 od 13:00 v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Setkání bylo určeno především pro starosty obcí a měst a pro ředitele středních i základních škol v ORP Klatovy.

Program byl velice nabitý. Na úvod Ing. František Vlček objasnil situaci a vysvětlil důvod setkání. Za město Klatovy pohovořil Ing. Martin Kříž společně s Bc. Hanou Křivohlavou především o Komunitním plánování sociálních služeb na Klatovsku, do kterého se některé přítomné obce již zapojily. Preventista/metodik bohužel z komunitního plánování vypadl. Město Klatovy totiž na jeho financování nebylo připraveno. Pomocí realizačních plánů by se však tato problematika mohla vrátit zpět k projednání. Mgr. Nina Moravcová prezentovala primární prevenci, co to vlastně je, jak přistupovat k žákům a jak vybrat kvalitní program pro školy. Mgr. Martin Parula představil terénní program Ulice, který v Klatovech působí. Posledním velice důležitým bodem jednání bylo financování této problematiky. Ministerstvo školství na 1 metodika prevence za rok dává finanční prostředky v hodnotě Kč 57 000,-. Kraj se to nějakým způsobem snaží dofinancovat, ať už z nejrůznějších projektů či ze svého rozpočtu. Tento metodik působí v Pedagogicko-psychologické poradně, je pro celý Plzeňský kraj a má za úkol učit školy, jak prevenci dělat svépomocí neboli vykonává tzv. metodické vedení. S možnostmi financování pomohl také Mgr. Marek Nerud, který přítomným představil model financování, který praktikují v Jihočeském kraji. Měli samozřejmě obdobný problém jako my, chtěli spravedlivý, průhledný a jednoduchý systém. To se jim z velké části povedlo. Setkali se se starosty, nastínili možnosti a požádali všech 623 obcí v kraji, aby do tohoto systému vstoupily. Zapojila se 1/3 obcí, s ostatními se vedou další jednání. Obec přispívá finanční částkou vypočtenou podle služeb, které na území dané obce působí a které mohou občasné obce využívat. Financování metodika prevence by mělo být vícezdrojové (ministerstvo, kraj, obce).
 

Při následné diskusi přítomní vyslovili svůj názor. Nemalé peníze na financování této problematiky jsou, ale měly by se smysluplněji využít. K čemu jsou štosy papírů, brožur, plakátů a cd? Pojďme společně najít finanční prostředky na financování člověka, který dokáže školám a mládeži pomoci, poradit a hlavně poučit a vzdělat je. Školy potřebují pomoci a my jim můžeme alespoň nějakou částí přispět. Zástupkyně Plzeňského kraje Bc. Hana Dadučová apeluje na starosty, aby se pokusili sami něco změnit, spojit se a spolupracovat, pokusit se najít peníze a poté tlačit na kraj, protože když se uvidí snaha, síla celého okresu a potřeba, bude větší šance při následném jednání. V říjnu se sestavuje rozpočet kraje na další rok.

 

Jednání bylo úspěšné, slyšeli jsme názory představitelů obcí i škol, potvrdili si, že potřeba preventisty/metodika je aktuální a že problém vnímáme všichni stejně. Nyní nastíníme starostům obcí vše potřebné, oslovíme je s konkrétní nabídkou služeb za konkrétní finanční částku a budeme doufat, že se zapojí, pomohou nám a na Klatovsku se něco změní.Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


Aktuality

Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava