2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       
 
24.11.2010
7. výzva Dispozičního fondu Cíl 3 ČR-Bavorsko
Priority a aktivity podporované v rámci DF - aktuální Termín vyhlášení 7. výzvy: 10.11.2010 Pro projednání na ...  
29.11.2010
Dispoziční fond programu Cíl 3 ČR-Bavorsko v regionu Šumava - aktuálně

Aktuální naplánování finančních prostředků v české a bavorské části fondu. Pro další roky zbývá dostatek finančních prostředků. ... 
27.5.2010
6. výzva Dispozičního fondu Cíl 3 ČR-Bavorsko

Priority a aktivity podporované v rámci DF Termín vyhlášení 6. výzvy: 6.5.2010 Pro projednání na nejbližším řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 18.10.2010 do 14:00 hod. Nejbližší termín zasedání řídícího výboru: 10.11.2010 Místa pro podání žádosti; konzultační místa: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. Sídlo: Stachy 422, 384 73 Stachy a na pobočkách: Sušice, Nábřeží Jana Seitze 131/III, 342 01 ...  
21.1.2010
RŘV Dispozičního fondu - složení

Regionální řídící výbor Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 se schází cca 2-3x ročně. Členy výboru za českou stranu jsou:  Ing. František Vlček, předseda Euroregionu Šumava  PhDr. Jan Stráský, zástupce za Krajský úřad Jihočeského kraje  Ivo Grüner, zástupce za Krajský úřad Plzeňského kraje  Miloš Picek, zástupce administrátora Členy výboru za bavorskou stranu jsou:  Kaspar Sammer, Euregio ...  
23.11.2009
5. výzva Dispozičního fondu Cíl 3 ČR-Bavorsko

Priority a aktivity podporované v rámci DF Termín vyhlášení 5. výzvy: 10.11.2009 Pro projednání na nejbližším řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 19.4.2010 do 14:00 hod. Nejbližší termín zasedání řídícího výboru: 6.5.2010 Místa pro podání žádosti; konzultační místa: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. Sídlo: Stachy 422, 384 73 Stachy a na pobočkách: Sušice, Nábřeží Jana Seitze 131/III, 342 01 Sušice Domažlice, Branská 1, 344 01 Domažlice Chvalšiny ...  
28.5.2009
Naplánované prostředky v Dispozičním fondu CZ-BY

Od vyhlášení programu 6.6.2008 bylo v Dispozičním fondu ve 3 řídících výborech naplánováno již 220 projektů (včetně bavorských) v celkovém objemu dotace 1.189.614 EUR. Dispoziční fond Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 podporuje neinvestiční projekty a malé investiční projekty. Rozsah dotace je minimálně 1.000 € a maximálně 21.250 €, celkové výdaje projektu mohou činit maximálně 25.000 €, výše grantu nesmí přesáhnout 85% celkových způsobilých výdajů projektu. Vhodnými žadateli ...  
28.2.2007
Euregio Cup 2007

V sobotu 10. února a v neděli 11. února hostila sportovní hala ZŠ Komenského v Nýrsku mezinárodní turnaj v halové kopané starších žáků. Pořadatelem turnaje byl Euroregion Šumava a představily se v něm týmy ze tří sousedících zemí. ...  
31.10.2006
Infoboxy

Ve snaze zlepšit informovanost návštěvníků měst a obcí Euroregionu Šumava se stalo Město Klatovy nositelem projektu „Přeshraniční informační systém – INFOBOXY“. Do společného projektu se zapojilo 7 měst a obcí v Euroregionu Šumava. Vznik projektu iniciovala Komise pro cestovní ruch při Euroregionu Šumava. ...  
24.8.2006
Festival NaturVision

Město Vimperk ve spolupráci s německými partnery připravuje 5. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech – NaturVision, který se bude konat ve vimperském Městském kulturním středisku od středy 20. do soboty 23. září 2006.Nad akcí, jako každoročně, převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník. Festival ...  
20.7.2006
Sportovní a kulturní setkání dětí z Běšin a Lallingu

Ve dnech 13. a 14. července 2006 se v Eurocampu v Běšinech uskutečnilo sportovní a kulturní setkání žáků ve věku 12 – 17 let z bavorské obce Lalling a českých Běšin. Obě tyto akce byly spolufinancovány z Dispozičního fondu INTERREGu III A.První den se nesl ve ...  
8.8.2006
Naučná stezka Velhartice

Dne 16. července byla slavnostně otevřena naučná stezka kolem hradu Velhartice. Stezka vede od parkoviště u hradu, ke kostelu, z městečka uhýbá směrem k Borku, kolem Ostružné a končí u ...  
29.3.2006
Perspektivy Evropy

Dne 17. března 2006 se v Restauraci Na Spilce v Plzni uskutečnila tisková konference k projektu "Perspektivy Evropy", který se týká natočení a odvysílání 20 třicetiminutových magazínů zabývajících se spoluprací a společnými projekty realizovanými v česko-bavorském pohraničí. Projekt je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z programu iniciativy INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. ...  
1.6.2006
Oslavy 100. výročí založení školy v Kašperských Horách

Oslavy se uskutečnily 19. a 20. 5. 2006. Součástí oslav bylo divadelní představení žáků ZŠ, sportovní soutěže žáků Kašperských Hor a Grafenau, kulturní program, vernisáž výstavy a prohlídka školy, setkání bývalých žáků a zaměstnanců. Součástí oslav byla také výstava v Galerii Muzea Šumavy v Kašperských Horách. ...  
6.4.2006
Bavorští krajani finančně podpořili Fotoatelier Seidel

Záchranu fotografického odkazu Josefa a Františka Seidlových nově podpořilo bavorské krajanské sdružení "Glaube und Heimat" (Víra a vlast) částkou 10 000,- EUR. Jeho zástupci v sobotu 25. března navštívili fotoateliér a depozitáře v Českém Krumlově a podepsali smlouvu s Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. Při této příležitosti také společně schválili a podepsali společný "Pilotní projekt na zpracování 1 000 ks skleněných desek s negativy" do bavorského ...  
27.3.2006
Slavnostní výjezd rolby

Dne 4. března 2006 se uskutečnil slavnostní výjezd nové rolby na Borových Ladách za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje pana Zahradníka a pana Picka z Regionální rozvojové agentury Šumava. Tato rolba byla zakoupena z prostředků Evropské unie Regionálním sdružením Šumava pro Obec Borová Lada a druhá pro Město ...  Aktuality

Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava