2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       
 
9.10.2018
25. výročí založení EUREGIA a 25 let přeshraniční spolupráce

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 18:00 do 19:00 hodin oslavíme toto čtvrtstoletí společné přeshraniční spolupráce v bavorském Freyungu, konkrétně v sále Lázeňského domu (Kurhaus). ... 
30.8.2018
Dvojjazyčná brožura k 25 letům EUREGIA

K 25letému výročí založení plánuje EUREGIO na podzim oslavu. ... 
30.8.2018
EUREGIO slaví a to konkrétně čtvrt století přeshraniční spolupráce

Rok 2018 je rok plný několikaletých jubileí, která jsou důvodem k nejrůznějším oslavám, výstavám a především ke vzpomínkám. Je důležité pamatovat si nejen to dobré, ale i to zlé, špatné a tragické, co se v našich historiích událo, a proto si tyto události připomínáme a jsou jistě důvodem k zastavení se, zamyšlení a ponaučení. Slaví se v Bavorsku, v Rakousku, v České republice. ... 
30.6.2018
Dotace a přeshraniční spolupráce

Účastníci posledního semináře na téma čerpání dotací a přeshraniční spolupráce se sešli v Domažlicích 15. 6. 2018. ... 
30.6.2018
Bílá stopa na Šumavě

12. 6. 2018 se na Modravě konal další ze seminářů, tentokrát na téma Bílá stopa. ... 
30.6.2018
Prezentace značky ŠUMAVA originální produkt

Ze Šumavy pochází pestrá paleta výrobků a služeb spojených s tradicí a umem místních lidí, kvalitních a šetrných k životnímu prostředí. Místní výrobci často zpestřují a rozšiřují nabídku na regionálních akcích a trzích. ... 
30.6.2018
Na Kubově Huti o vodě

Voda byla ústředním tématem setkání mladých výzkumníků, studentů a doktorandů 11. a 12. 6. 2018 v hotelu Kristián na Kubově Huti. Konference byla uspořádána FSv ČVUT Praha, FŽP ČZU Praha a PřF UK za spoluúčasti Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy. ... 
30.6.2018
Poutní cesty – tradice i inovace

V příjemném prostředí hotelu Gabreta se 22. 5. 2018 sešli příznivci poutnictví ze společného česko-bavorského příhraničí, aby společně hledali cesty, jak využít potenciál poutnických stezek ve prospěch místního udržitelného rozvoje. ... 
30.6.2018
Biosférická rezervace je o spolupráci

Jedním z hlavních poslání Euroregionu je přispívat k udržitelnému rozvoji nebo chcete-li udržitelnému způsobu životu v regionu Šumavy a jihozápadních Čech. ... 
15.5.2018
Valná hromada v Prachaticích

Dne 22. 3. 2018 proběhla v Prachaticích valná hromada Euroregionu Šumava. ... 
15.5.2018
Udílení cen Stavitel mostů 2018 – Brückenbauer

Slavnostní předávání ceny Stavitel mostů 2018 se konalo 19. 3. 2018 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee již po dvanácté a letos v rámci projektu Kultur ohne Grenzen – Kultura bez hranice, který je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. ... 
9.1.2018
Výroční informační akce 2017

Výroční informační akce Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 se konala 26. října 2017 na pobočce Bavorského zemského úřadu pro životní prostředí v Kulmbachu. Letošní akce se zaměřovala na prioritní osu 2 „Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů“. ... 
2.1.2018
Sport upevňuje přátelství

V sobotu 16. 12. 2017, den před třetí adventní nedělí, se v tělocvičně místní školy v Ringelai sešlo více než padesát stolních tenistů ze společné příhraniční oblasti Dolního Bavorska, Horního Rakouska a jihozápadních Čech. ... 
3.11.2017
Oslava státního svátku na Generálním konzulátu ČR v Mnichově

Dne 23. října 2017 uspořádal Generální konzulát ČR v Mnichově v hotelu Meritim slavnostní večer. ... 
25.10.2017
Slavnostní zahájení Gastschuljahru 2017/2018

EUREGIO ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ Plasy zahájilo 22. EUREGIO-Bavorsko-český školní rok 2017/2018. ... 
16.10.2017
Projekt Čechy a Bavorsko – bavme se společně

Již téměř rok mají diváci v Plzeňském kraji a sousedním Dolním Bavorsku možnost 2x měsíčně sledovat krátké televizní zprávy o dění v tomto společném přeshraničním regionu. V doposud odvysílaných dílech se lidé na obou stranách hranice dozvěděli mnohé o cestovním ruchu, kultuře, přírodě, místní ekonomice i sportu u svých sousedů. ... 
10.10.2017
V Bavorské Rudě o jazykové spolupráci

Prosluněná Bavorská Ruda přivítala ve čtvrtek 5. října 2017 téměř 150 účastníků konference s tématem „Prohlubovat přátelství a sousedství mezi Bavorskem a Českem“, znalost jazyka jako zrcadlo vzájemnosti. ... 
24.8.2017
1. česko-bavorský železniční summit

V německém městě Furth im Wald se 26. července 2017 usutečnil bavorsko-český železniční summit, který se konal za účasti čelných představitelů obou zemí. Vedle zástupců drážních společností byl přítomen bavorský ministr dopravy Joachim Herrmann a spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt, za českou stranu se účastnil ministr dopravy Dan Ťok. ... 


  1/9    [další]    [poslední]       přejít na:  

Aktuality

Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Zpravodaj 2018-.pdf (1.51Mb)
Brožura EUREGIO.pdf (1.45Mb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava