29.5.2017 13:22:00  teplota: 28.9°C  rychlost větru / směr: 7.2km/h  Jihojihovýchodní (153.0 ° )
       
 
11.5.2017
Shrnutí Seminářů o přeshraniční spolupráci

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy pořádal Semináře o přeshraniční spolupráci spojené s ukázkami úspěšných projektů, které se postupně od února do dubna 2017 konaly ve všech pěti okresech regionu (Domažlice, Klatovy, Strakonice, Prachatice, Český Krumlov). Oslovili jsme školy, obce, spolky, sdružení, místní akční skupiny atd. Vybrali jsme taková místa pro konání seminářů, která jsou něčím zajímavá a především podpořená z nějakého programu, ať už z národního či z přeshraniční spolupráce, aby účastníci viděli, co vše se za evropské peníze může vybudovat. ... 
24.4.2017
Valná hromada 2017

Dne 24. 4. 2017 proběhla v Klatovech valná hromada Euroregionu Šumava. Na programu bylo také schválení stanov, které bylo mimo jiné nutné dát do souladu se skutečným stavem. Na základě těchto schválených stanov byl zvolen místopředseda Euroregionu Šumava, kterým se stal starosta Kvildy pan Václav Vostradovský. ... 
12.4.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci v Horní Plané

Horní Planá uzavřela sérii seminářů o přeshraniční spolupráci. Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se totiž v rodném domě Adalberta Stiftera konal poslední seminář. ... 
30.3.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci v Hoslovicích

Na Strakonicku se 23. 3. 2017 uskutečnil předposlední seminář o přeshraniční spolupráci. Své prostory nám poskytl Vodní mlýn v Hoslovicích, a především jeho budova technického zázemí, kde se mimo informační centrum nachází například toalety, občerstvení či přednáškový sál. ...  
30.1.2017
Semináře o přeshraniční spolupráci spojené s ukázkami úspěšných projektů

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy Vás zve na semináře o přeshraniční spolupráci spojené s ukázkami úspěšných projektů. ... 
16.3.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci ve Kdyni

Jsme přesně v polovině našich seminářů o přeshraniční spolupráci a účast na třetím semináři, který se uskutečnil 9. 3. 2017 ve Společenském a vzdělávacím centru ve Kdyni, předčila naše očekávání a překvapilo nás bezprostřední vyprávění prezentujících. ... 
27.2.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci ve Čkyni

23. 2. 2017 pokračoval v krásném prostředí čkyňské synagogy již druhý seminář, který Euroregion Šumava realizuje postupně ve všech pěti okresech regionu. ... 
13.2.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci v Horažďovicích

9. 2. 2017 se v Horažďovicích uskutečnil první z řady seminářů, které se věnují přeshraniční spolupráci v Euroregionu a zkušenostmi s ní. Po krátkém úvodu, kde se přítomní dozvěděli základní informace o Euroregionu a projektech, které realizoval a realizuje, poskytl pan Silovský, manažer pro přeshraniční spolupráci, základní informace o Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Dispozičním fondu pro současné programové období. ... 
26.1.2017
Vyúčtování projektů DF - dokladování nákladů a formuláře

Konečný uživatel je povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace projektu Správci následující dokumenty na předepsaných formulářích:1x v originále + v elektronické verzi (e-mailem nebo na CD)  Závěrečná zpráva za malý projekt, Žádost o platbu za malý projekt, Tabulka vyúčtování, Čestné prohlášení o shodnosti předložených dokladů, Čestné prohlášení k Žádosti o platbu. Dále se předkládají následující dokumenty:  ...  
16.1.2017
Dotazníkové šetření - výsledky

Dotazování na téma zpracování projektových žádostí jsme spustili na serveru www.vyplnto.cz 10. 11. 2016 a trvalo do 30. 11. 2016. Mělo celkem 6 otázek, bylo neveřejné a respondenty jsme oslovovali sami přes mail pomocí odkazu. ... 
20.12.2016
Brožura 20 let "Gastschuljahru"

V roce 2016 slavil "Gastschuljahr" 20 let své existence. Jeho úspěšná historie byla zpracována do publikace, která byla poprvé představena na otevření nového školního roku "Gastschuljahru" ve Zwieselu 27. října 2016. ... 
13.12.2016
Seminář „Aktuální projekty vysokých škol“

Euroregion Šumava uspořádal dne 24. 11. 2016 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích přeshraniční odbornou akci s názvem „Aktuální projekty vysokých škol v oblasti výzkumu a inovace a jejich přínos Euroregionu“. ... 
5.12.2016
3. výzva Dispozičního fondu

Termín vyhlášení výzvy 5. 12. 2016. Projektové žádosti zasílejte nejpozději do 18. 5. 2017. ... 
11.11.2016
Dotazníkové šetření - zpracování projektových žádostí

Vážení, pokud jste z našeho území a žádáte o dotace, chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku. O část výsledků se po vyhodnocení samozřejmě podělíme. ... 
10.11.2016
Setkání předsedů na Třístoličníku

Ve středu 19. října 2016 se na Třístoličníku uskutečnilo setkání předsedů všech tří částí Euroregionu Šumava – Bavorský les – Mühlviertel. ... 
29.9.2016
Výroční konference Programu Cíl EÚS ČR-BY

27. září se na Modravě uskutečnila výroční konference k Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. ... 
19.9.2016
Cíl EÚS - výroční akce 2016 „Putování bez hranic srdcem Evropy“

„Putování bez hranic srdcem Evropy“ je název první výroční akce česko-bavorského programu přeshraniční spolupráce, která se uskuteční ve dnech 27. – 28. září 2016 v české části Šumavy. Cílem výroční akce je představit projekty z oblasti cestovního ruchu. ... 
18.7.2016
Dispoziční fond - aktuality - 2. výzva

Termín vyhlášení 2. výzvy: 14. 7. 2016 Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 11. 11. 2016 do 14:00 hod. ... 


  1/8    [další]    [poslední]       přejít na:  

Aktuality


Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Logo poskytovatele dotace Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy.
logo_euregio.jp.jpg (260kb)
Logo EU v balíku rar.
Logo Unie a odk.rar (141kb)
Logo programu Cíl EÚS v balíku rar.
Logo programu.r.rar (222kb)
Logo EU včetně českého a německého textu.
EU+Hinweis_D+CZ.jpg (60kb)
Logo Cíl EÚS včetně českého a německého textu.
ETZ + Text_D+CZ.jpg (71kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Žádost o platbu.doc (298kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)
Čestné prohlášedocx (14kb)

 >> Ostatní dokumenty

Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)
pozvánka_seminá.pdf (123kb)
pozvánka_seminá.pdf (124kb)
pozvánka_seminá.pdf (127kb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava