2.6.2018 15:01:00  teplota: 22.9°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Západní (265.0 ° )
       
 
9.1.2018
Výroční informační akce 2017

Výroční informační akce Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 se konala 26. října 2017 na pobočce Bavorského zemského úřadu pro životní prostředí v Kulmbachu. Letošní akce se zaměřovala na prioritní osu 2 „Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů“. ... 
2.1.2018
Sport upevňuje přátelství

V sobotu 16. 12. 2017, den před třetí adventní nedělí, se v tělocvičně místní školy v Ringelai sešlo více než padesát stolních tenistů ze společné příhraniční oblasti Dolního Bavorska, Horního Rakouska a jihozápadních Čech. ... 
3.11.2017
Oslava státního svátku na Generálním konzulátu ČR v Mnichově

Dne 23. října 2017 uspořádal Generální konzulát ČR v Mnichově v hotelu Meritim slavnostní večer. ... 
25.10.2017
Slavnostní zahájení Gastschuljahru 2017/2018

EUREGIO ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ Plasy zahájilo 22. EUREGIO-Bavorsko-český školní rok 2017/2018. ... 
16.10.2017
Projekt Čechy a Bavorsko – bavme se společně

Již téměř rok mají diváci v Plzeňském kraji a sousedním Dolním Bavorsku možnost 2x měsíčně sledovat krátké televizní zprávy o dění v tomto společném přeshraničním regionu. V doposud odvysílaných dílech se lidé na obou stranách hranice dozvěděli mnohé o cestovním ruchu, kultuře, přírodě, místní ekonomice i sportu u svých sousedů. ... 
10.10.2017
V Bavorské Rudě o jazykové spolupráci

Prosluněná Bavorská Ruda přivítala ve čtvrtek 5. října 2017 téměř 150 účastníků konference s tématem „Prohlubovat přátelství a sousedství mezi Bavorskem a Českem“, znalost jazyka jako zrcadlo vzájemnosti. ... 
24.8.2017
1. česko-bavorský železniční summit

V německém městě Furth im Wald se 26. července 2017 usutečnil bavorsko-český železniční summit, který se konal za účasti čelných představitelů obou zemí. Vedle zástupců drážních společností byl přítomen bavorský ministr dopravy Joachim Herrmann a spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt, za českou stranu se účastnil ministr dopravy Dan Ťok. ... 
9.8.2017
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic slavilo

Za nádherného letního počasí proběhla v úterý 8. srpna v Dobré Vodě u Hartmanic oslava 20 let od založení Muzea Dr. Šimona Adlera vybudovaného z iniciativy a za finančního přispění rodiny pana Matityahu Adlera, viceprezidenta Touro College Jerusalem/New York, dále nákladem města Hartmanice a Ministerstva kultury v roce 1997. ... 
21.7.2017
Týden sousedů / Woche der Nachbarn

Týden sousedů byl slavnostně zahájen ve středu 28. 6. 2017 v 10 hodin v Muzeu lokální železnice v Bavorské Rudě. Úvodního slova se ujal bavorský ministr financí Dr. Markus Söder společně s českou ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Zahájení se účastnilo mnoho hostů z nejrůznějších oblastí politiky, kultury, cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce a další. ... 
20.7.2017
Euroregion podpořil další malé projekty

V pondělí 19. června 2017 proběhlo další zasedání Regionálního řídícího výboru Dispozičního fondu v regionu Šumava. ... 
19.6.2017
Slavnostní otevření „Evropského domu“

Dne 15. 5. 2017 proběhlo slavnostní otevření nového sídla Euregia Bayerischer Wald – Unterer Inn. Europahaus, jak se budova jmenuje, se nachází ve Freyungu v Kolpingerstr. 1. Uvítací proslovy zemského rady Sebastiana Grubera a dolnobavorského prezidenta krajského sněmu Dr. Olafa Heinricha doprovázel prudký déšť, který jistě přinese dalšímu fungování Euregia štěstí. Slavnostní projev přednesl bavorský ministr pro výživu, lesnictví a zemědělství Helmut Brunner. ... 
11.5.2017
Shrnutí Seminářů o přeshraniční spolupráci

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy pořádal Semináře o přeshraniční spolupráci spojené s ukázkami úspěšných projektů, které se postupně od února do dubna 2017 konaly ve všech pěti okresech regionu (Domažlice, Klatovy, Strakonice, Prachatice, Český Krumlov). Oslovili jsme školy, obce, spolky, sdružení, místní akční skupiny atd. Vybrali jsme taková místa pro konání seminářů, která jsou něčím zajímavá a především podpořená z nějakého programu, ať už z národního či z přeshraniční spolupráce, aby účastníci viděli, co vše se za evropské peníze může vybudovat. ... 
24.4.2017
Valná hromada 2017

Dne 24. 4. 2017 proběhla v Klatovech valná hromada Euroregionu Šumava. Na programu bylo také schválení stanov, které bylo mimo jiné nutné dát do souladu se skutečným stavem. Na základě těchto schválených stanov byl zvolen místopředseda Euroregionu Šumava, kterým se stal starosta Kvildy pan Václav Vostradovský. ... 
12.4.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci v Horní Plané

Horní Planá uzavřela sérii seminářů o přeshraniční spolupráci. Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se totiž v rodném domě Adalberta Stiftera konal poslední seminář. ... 
30.3.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci v Hoslovicích

Na Strakonicku se 23. 3. 2017 uskutečnil předposlední seminář o přeshraniční spolupráci. Své prostory nám poskytl Vodní mlýn v Hoslovicích, a především jeho budova technického zázemí, kde se mimo informační centrum nachází například toalety, občerstvení či přednáškový sál. ...  
30.1.2017
Semináře o přeshraniční spolupráci spojené s ukázkami úspěšných projektů

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy Vás zve na semináře o přeshraniční spolupráci spojené s ukázkami úspěšných projektů. ... 
16.3.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci ve Kdyni

Jsme přesně v polovině našich seminářů o přeshraniční spolupráci a účast na třetím semináři, který se uskutečnil 9. 3. 2017 ve Společenském a vzdělávacím centru ve Kdyni, předčila naše očekávání a překvapilo nás bezprostřední vyprávění prezentujících. ... 
27.2.2017
Seminář o přeshraniční spolupráci ve Čkyni

23. 2. 2017 pokračoval v krásném prostředí čkyňské synagogy již druhý seminář, který Euroregion Šumava realizuje postupně ve všech pěti okresech regionu. ... 


  1/8    [další]    [poslední]       přejít na:  

Aktuality

Termín vyhlášení 6. výzvy: 7. 6. 2018
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 10. 2018 do 14:00 hod. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
manažer_VŘ červ.pdf (480kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
DF 2014-2020 sc.pdf (292kb)
Smernice Sumava.doc (1.93Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (0.97Mb)
DF_Cil-EÚS_5_vy.doc (3.00Mb)
Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Žádost o platbu.doc (299kb)
DF Nalezitosti.doc (744kb)
Maximální hodindocx (13kb)
Tabulka vyúčtov.xls (220kb)
Závěrečná zpráv.doc (318kb)
Prohlášení k žádocx (260kb)
Čestné prohlášedocx (257kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)

 >> Ostatní dokumenty

Výroční zpráva .pdf (2.71Mb)
vyrocni zprava_.pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
vyrocni zprava_.pdf (3.71Mb)
Stanovy Euroreg.pdf (3.51Mb)
Základní informace k Fondu malých projektů Rakousko - ČR k 30. 4. 2017.
FMP Rakousko-ČR.pdf (144kb)
Prezentace Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko k 31. 3. 2017.
Euroregion šuma.pdf (619kb)
Prezentace Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020.
CZ-BY_EÚS_2014-.pdf (718kb)
Výroční zpráva .pdf (2.46Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2017-.pdf (2.33Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.12Mb)
Zpravodaj 2017-.pdf (1.94Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava