17.1.2017 13:59:00  teplota: -3.5°C
       
 
 
 
Euroregion Šumava Jihozápadní Čechy
Běšiny 150
339 01  Klatovy

telefon: +420 376 399 472
fax.: +420 376 399 056

provozní doba:
7:00 - 16:00

info(at)euregio(dot)cz
http://www.euregio.cz

 
5.1.2017
Údaje pro konsolidační tabulku

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, IČ 47261102, 339 01 Klatovy, nám. Míru 63/I ... 
16.1.2017
Dotazníkové šetření

Dotazování na téma zpracování projektových žádostí jsme spustili na serveru www.vyplnto.cz 10. 11. 2016 a trvalo do 30. 11. 2016. Mělo celkem 6 otázek, bylo neveřejné a respondenty jsme oslovovali sami přes mail pomocí odkazu. ... 
20.12.2016
Brožura 20 let "Gastschuljahru"

V roce 2016 slavil "Gastschuljahr" 20 let své existence. Jeho úspěšná historie byla zpracována do publikace, která byla poprvé představena na otevření nového školního roku "Gastschuljahru" ve Zwieselu 27. října 2016. ... 
13.12.2016
Seminář „Aktuální projekty vysokých škol“

Euroregion Šumava uspořádal dne 24. 11. 2016 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích přeshraniční odbornou akci s názvem „Aktuální projekty vysokých škol v oblasti výzkumu a inovace a jejich přínos Euroregionu“. ... 
5.12.2016
3. výzva Dispozičního fondu

Termín vyhlášení výzvy 5. 12. 2016. Projektové žádosti zasílejte nejpozději do 18. 5. 2017. ... 
11.11.2016
Dotazníkové šetření - zpracování projektových žádostí

Vážení, pokud jste z našeho území a žádáte o dotace, chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku. O část výsledků se po vyhodnocení samozřejmě podělíme. ... 
10.11.2016
Setkání předsedů na Třístoličníku

Ve středu 19. října 2016 se na Třístoličníku uskutečnilo setkání předsedů všech tří částí Euroregionu Šumava – Bavorský les – Mühlviertel. ... 
29.9.2016
Výroční konference Programu Cíl EÚS ČR-BY

27. září se na Modravě uskutečnila výroční konference k Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. ... 
19.9.2016
Cíl EÚS - výroční akce 2016 „Putování bez hranic srdcem Evropy“

„Putování bez hranic srdcem Evropy“ je název první výroční akce česko-bavorského programu přeshraniční spolupráce, která se uskuteční ve dnech 27. – 28. září 2016 v české části Šumavy. Cílem výroční akce je představit projekty z oblasti cestovního ruchu. ... 
18.7.2016
Dispoziční fond - aktuality - 2. výzva

Termín vyhlášení 2. výzvy: 14. 7. 2016 Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 11. 11. 2016 do 14:00 hod. ... 
2.8.2016
První projekty z Dispozičního fondu byly schváleny

13. 7. 2016 proběhl první Regionální řídící výbor, který schvaloval projekty Dispozičního fondu podané do konce června. Bylo podpořeno 16 českých a 20 bavorských projektů. ... 
18.11.2015
Euroregion Šumava rozšířil svůj tým

Na podzim došlo k několika významným změnám v organizační struktuře Euroregionu Šumava. Na valné hromadě v září byly schváleny nové stanovy, které upravují zejména kancelář Euroregionu Šumava. ... 
13.10.2015
Euroregion vydal mapy a lentikulární produkty

Mapa euroregionu je již po několik let velice oblíbeným produktem, proto jsme se rozhodli tuto mapu v letošním roce aktualizovat a opět vydat. Na financování jsme získali prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 (85 %) a na zbylém objemu částky se podílel Plzeňský kraj (15 %). ... 
13.10.2015
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Program spolupráce byl oficiálně schválen dne 17. 12. 2014 Evropskou komisí. Slavnostní zahájení programu proběhlo 19. 6. 2015 v Regensburgu. Pro realizaci přeshraničních projektů v novém programovém období je k dispozici 103,4 mil eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). ... 
12.10.2015
Propagační materiály a publikace Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

V květnu 2015 společný sekretariát vydal několik propagačním materiálů, brožur a publikací. Publikace „Program spolupráce“ je k dispozici pro zájemce pouze na nových internetových stránkách www.by-cz.eu. Na těchto stránkách se dozvíte důležité informace týkající se programu a můžete si stáhnout další materiály a dokumenty. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet přímo na kontaktní osoby institucí. ... 
20.4.2015
Noví členové předsednictva Euroregionu Šumava

Na základě končících mandátů některých členů předsednictva byli na valné hromadě v dubnu 2015 zvolení noví členové. ... 
20.4.2015
Euroregion Šumava přijal nového člena

Na dubnové valné hromadě byla projednávána žádost Města Volyně o členství v Euroregionu. Toto členství bylo samozřejmě schváleno. ... 
30.3.2015
CÍL 3 EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

9. a 10. 3. proběhlo ustavující zasedání monitorovacího výboru ve Straubingu. Byly schváleny jednací řád a komunikační strategie a dotační sazba, která je 85% pro obě strany hranice. ... 


  1/7    [další]    [poslední]       přejít na:  

Aktuality

Dispoziční fond - 3. výzva
Pro nejbližší zasedání Regionálního řídícího výboru podávejte své žádosti do 18. 5. 2017. ...

Soubory ke stažení


 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko

Zadost_ Dispozidocx (88kb)
1. Čestné prohldocx (2.40Mb)
2. Předpokládan.xls (2.42Mb)
3. Zdůvodnění n.xls (446kb)
4. Prohlášen o .doc (2.43Mb)
5. Příloha k op.doc (2.42Mb)
6. Prohlášení o.doc (2.45Mb)
7. Hodnotící ta.doc (2.43Mb)
7. Hodnotící ta.doc (2.43Mb)
DF_Cil-EÚS_3_vy.doc (2.97Mb)

 >> Dispoziční fond Cíl EÚS ČR-Bavorsko - vyúčtování

Nalezitosti_dok.doc (739kb)
Dokladování aktdocx (679kb)
sestava Přehled.xls (56kb)
Prohlášení DPH.docx (15kb)
Čestné prohlášedocx (14kb)

 >> Ostatní dokumenty

stanovy Euroreg.pdf (256kb)
výroční zpráva za rok 2015
výroční zpráva .pdf (1.05Mb)
Výroční zpráva za rok 2014
vyrocni zprava_.pdf (777kb)
Závěr z workhop.pdf (48kb)
Návrh memoranda.pdf (37kb)
vyrocni zprava_.pdf (1.99Mb)
vyrocni zprava_.pdf (1.94Mb)
vyrocni zprava .pdf (4.22Mb)
vyrocni zprava .pdf (1.84Mb)
vyrocni zprava .pdf (4.22Mb)

 >> Publikace

Německý překlad knihy o Euroregionu Šumava. Zpracovala Západočeská univerzita.
Kniha_Euroregio.pdf (7.11Mb)
Veřejná správa v ČR a Rakousku
Oeffentliche_Ve.pdf (668kb)
Průvodce muzei
Dreilaender-Mus.pdf (3.92Mb)
Strategie přeshraniční spolupráce byla vydána Euregiem Silva Nortica a Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel.
strategie-presh.pdf (1.58Mb)
Brožura Partnerství měst a obcí byla vydána v roce 2007.
brožura partner.pdf (4.91Mb)

 >> Zpravodaj

Zpravodaj 2016-.pdf (1.00Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (1.02Mb)
Zpravodaj 2016-.pdf (571kb)
Zpravodaj 2016-.pdf (534kb)
Zpravodaj 2015-.pdf (1.09Mb)
Zpravodaj 2015-.pdf (906kb)

 

Euroregion Šumava