9.12.2016 00:54:00  teplota: 4.6°C  rychlost větru / směr: 9.7km/h  Jihozápadní (233.0 ° )
       
 
 
 
Euroregion Šumava Jihozápadní Čechy
Běšiny 150
339 01  Klatovy

telefon: +420 376 399 472
fax.: +420 376 399 056

provozní doba:
7:00 - 16:00

info(at)euregio(dot)cz
http://www.euregio.cz

 
5.12.2016
3. výzva Dispozičního fondu

Termín vyhlášení výzvy 5. 12. 2016. Projektové žádosti zasílejte nejpozději do 18. 5. 2017. ... 
11.11.2016
Dotazníkové šetření - zpracování projektových žádostí

Vážení, pokud jste z našeho území a žádáte o dotace, chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku. O část výsledků se po vyhodnocení samozřejmě podělíme. ... 
10.11.2016
Setkání předsedů na Třístoličníku

Ve středu 19. října 2016 se na Třístoličníku uskutečnilo setkání předsedů všech tří částí Euroregionu Šumava – Bavorský les – Mühlviertel. ... 
29.9.2016
Výroční konference Programu Cíl EÚS ČR-BY

27. září se na Modravě uskutečnila výroční konference k Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. ... 
19.9.2016
Cíl EÚS - výroční akce 2016 „Putování bez hranic srdcem Evropy“

„Putování bez hranic srdcem Evropy“ je název první výroční akce česko-bavorského programu přeshraniční spolupráce, která se uskuteční ve dnech 27. – 28. září 2016 v české části Šumavy. Cílem výroční akce je představit projekty z oblasti cestovního ruchu. ... 
18.7.2016
Dispoziční fond - aktuality - 2. výzva

Termín vyhlášení 2. výzvy: 14. 7. 2016 Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 11. 11. 2016 do 14:00 hod. ... 
2.8.2016
První projekty z Dispozičního fondu byly schváleny

13. 7. 2016 proběhl první Regionální řídící výbor, který schvaloval projekty Dispozičního fondu podané do konce června. Bylo podpořeno 16 českých a 20 bavorských projektů. ... 
18.11.2015
Euroregion Šumava rozšířil svůj tým

Na podzim došlo k několika významným změnám v organizační struktuře Euroregionu Šumava. Na valné hromadě v září byly schváleny nové stanovy, které upravují zejména kancelář Euroregionu Šumava. ... 
13.10.2015
Euroregion vydal mapy a lentikulární produkty

Mapa euroregionu je již po několik let velice oblíbeným produktem, proto jsme se rozhodli tuto mapu v letošním roce aktualizovat a opět vydat. Na financování jsme získali prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 (85 %) a na zbylém objemu částky se podílel Plzeňský kraj (15 %). ... 
13.10.2015
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Program spolupráce byl oficiálně schválen dne 17. 12. 2014 Evropskou komisí. Slavnostní zahájení programu proběhlo 19. 6. 2015 v Regensburgu. Pro realizaci přeshraničních projektů v novém programovém období je k dispozici 103,4 mil eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). ... 
12.10.2015
Propagační materiály a publikace Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

V květnu 2015 společný sekretariát vydal několik propagačním materiálů, brožur a publikací. Publikace „Program spolupráce“ je k dispozici pro zájemce pouze na nových internetových stránkách www.by-cz.eu. Na těchto stránkách se dozvíte důležité informace týkající se programu a můžete si stáhnout další materiály a dokumenty. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet přímo na kontaktní osoby institucí. ... 
20.4.2015
Noví členové předsednictva Euroregionu Šumava

Na základě končících mandátů některých členů předsednictva byli na valné hromadě v dubnu 2015 zvolení noví členové. ... 
20.4.2015
Euroregion Šumava přijal nového člena

Na dubnové valné hromadě byla projednávána žádost Města Volyně o členství v Euroregionu. Toto členství bylo samozřejmě schváleno. ... 
30.3.2015
CÍL 3 EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

9. a 10. 3. proběhlo ustavující zasedání monitorovacího výboru ve Straubingu. Byly schváleny jednací řád a komunikační strategie a dotační sazba, která je 85% pro obě strany hranice. ... 
25.3.2015
Setkání k drogové problematice na Klatovsku

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy ve spolupráci s Městem Klatovy uspořádali Setkání k drogové problematice na Klatovsku, které se uskutečnilo 26. 2. 2015 od 13:00 v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Setkání bylo určeno především pro starosty obcí a měst a pro ředitele středních i základních škol v ORP Klatovy. ... 
18.2.2015
Memorandum k prostupnosti hranic

Na základě jednání zástupců Plzeňského a Jihočeského kraje, Dolního Bavorska a Horního Rakouska, které se uskutečnilo 6. 11. 2014 v Horní Plané bylo vypracováno memorandum k prostupnosti hranic v Euroregionu Šumava – Bavorský les – Mühlviertel. ... 
22.1.2015
Oslavy 25 let pádu železné opony

Dne 11. prosince 2014 se v rakouské příhraniční obci Leopoldschlag konal slavnostní akt k výročí 25 let pádu železné opony. Přesně před 25 lety byl v prostoru hraničního přechodu Dolní Dvořiště – Wullovitz přestřižen ostnatý drát železné opony a hranice se tak definitivně otevřely. ... 
22.1.2015
Strategie Euroregionu Šumava/BW a Euregia Silva Nortica

Euregio Silva Nortica vydal společně s Regionálním managementem Mühlviertel, Regionálním sdružením Šumava a Euroregionem Bavorský les – Šumava Strategii přeshraniční spolupráce 2014 – 2020. Tato publikace je výsledkem úspěšné dlouholeté spolupráce obou euroregionů. ... 


  1/7    [další]    [poslední]       přejít na:  

 

Euroregion Šumava