31.5.2016 03:55:00  teplota: 14.8°C  rychlost větru / směr: 4.0km/h  Západojihozápadní (256.0 ° )
       
 
 
 
Euroregion Šumava Jihozápadní Čechy
Běšiny 150
339 01  Klatovy

telefon: +420 376 399 472
fax.: +420 376 399 056

provozní doba:
7:00 - 16:00

info(at)euregio(dot)cz
http://www.euregio.cz

 
12.5.2016
Dispoziční fond - aktuality

Vážení potencionální žadatelé, dokumenty potřebné k přípravě Žádosti o podporu malého projektu z Dispozičního fondu (Program přeshraniční spolupráce ČR - BY Cíl EÚS 2014-2020) jsou již k dispozici níže nebo vpravo v souborech ke stažení. ... 
16.5.2016
Výběrové řízení - manažer pro přeshraniční spolupráci

Předpoklady: věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, občanská a morální bezúhonost, Požadavky: německý jazyk na velmi dobré úrovni (jednání probíhají také v němčině), ...  
18.11.2015
Euroregion Šumava rozšířil svůj tým

Na podzim došlo k několika významným změnám v organizační struktuře Euroregionu Šumava. Na valné hromadě v září byly schváleny nové stanovy, které upravují zejména kancelář Euroregionu Šumava. ... 
13.10.2015
Euroregion vydal mapy a lentikulární produkty

Mapa euroregionu je již po několik let velice oblíbeným produktem, proto jsme se rozhodli tuto mapu v letošním roce aktualizovat a opět vydat. Na financování jsme získali prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 (85 %) a na zbylém objemu částky se podílel Plzeňský kraj (15 %). ... 
13.10.2015
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Program spolupráce byl oficiálně schválen dne 17. 12. 2014 Evropskou komisí. Slavnostní zahájení programu proběhlo 19. 6. 2015 v Regensburgu. Pro realizaci přeshraničních projektů v novém programovém období je k dispozici 103,4 mil eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). ... 
12.10.2015
Propagační materiály a publikace Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

V květnu 2015 společný sekretariát vydal několik propagačním materiálů, brožur a publikací. Publikace „Program spolupráce“ je k dispozici pro zájemce pouze na nových internetových stránkách www.by-cz.eu. Na těchto stránkách se dozvíte důležité informace týkající se programu a můžete si stáhnout další materiály a dokumenty. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet přímo na kontaktní osoby institucí. ... 
20.4.2015
Noví členové předsednictva Euroregionu Šumava

Na základě končících mandátů některých členů předsednictva byli na valné hromadě v dubnu 2015 zvolení noví členové. ... 
20.4.2015
Euroregion Šumava přijal nového člena

Na dubnové valné hromadě byla projednávána žádost Města Volyně o členství v Euroregionu. Toto členství bylo samozřejmě schváleno. ... 
30.3.2015
CÍL 3 EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

9. a 10. 3. proběhlo ustavující zasedání monitorovacího výboru ve Straubingu. Byly schváleny jednací řád a komunikační strategie a dotační sazba, která je 85% pro obě strany hranice. ... 
25.3.2015
Setkání k drogové problematice na Klatovsku

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy ve spolupráci s Městem Klatovy uspořádali Setkání k drogové problematice na Klatovsku, které se uskutečnilo 26. 2. 2015 od 13:00 v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Setkání bylo určeno především pro starosty obcí a měst a pro ředitele středních i základních škol v ORP Klatovy. ... 
18.2.2015
Memorandum k prostupnosti hranic

Na základě jednání zástupců Plzeňského a Jihočeského kraje, Dolního Bavorska a Horního Rakouska, které se uskutečnilo 6. 11. 2014 v Horní Plané bylo vypracováno memorandum k prostupnosti hranic v Euroregionu Šumava – Bavorský les – Mühlviertel. ... 
22.1.2015
Oslavy 25 let pádu železné opony

Dne 11. prosince 2014 se v rakouské příhraniční obci Leopoldschlag konal slavnostní akt k výročí 25 let pádu železné opony. Přesně před 25 lety byl v prostoru hraničního přechodu Dolní Dvořiště – Wullovitz přestřižen ostnatý drát železné opony a hranice se tak definitivně otevřely. ... 
22.1.2015
Strategie Euroregionu Šumava/BW a Euregia Silva Nortica

Euregio Silva Nortica vydal společně s Regionálním managementem Mühlviertel, Regionálním sdružením Šumava a Euroregionem Bavorský les – Šumava Strategii přeshraniční spolupráce 2014 – 2020. Tato publikace je výsledkem úspěšné dlouholeté spolupráce obou euroregionů. ... 
20.1.2015
ČR – Bavorsko

Komise schválila dne 17. prosince 2014 "Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020". ... 
5.12.2014
Starostové navštívili Lipensko

Začátkem listopadu uspořádalo Regionální sdružení Šumava ve spolupráci s Euroregionem Šumava – Bavorský les – Mühlviertel a Euroregionem Silva Nortica exkurzi a koordinační workshop příhraničních obcí v Horní Plané. ... 
4.12.2014
Na Velkém Javoru si připomněli 25 let od pádu Železné opony

Výročí 25 let od pádu Železné opony jsme si připomněli také na Šumavě. Euroregion Šumava – Bavorský les-Unterer Inn – Mühlviertel zorganizoval pro své hosty oslavu tohoto výročí 28. listopadu 2014 na nejvyšším bodě Šumavy a Bavorského lesa ,Velkém Javoru. ... 
28.11.2014
Diskusní fórum „Drogy? Ne, děkuji!“

Mezinárodní diskusní fórum o aktuálním vývoji drogové kriminality v česko-německém příhraničí se uskutečnilo dne 18. 11. 2014 v Lázeňském domě (Kurhaus) ve Freyungu. EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn ve spolupráci s EUROPE DIRECT – informačním centrem ve Freyungu a Euroregionem Šumava uspořádali tuto akci, která se konala s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. ... 
29.10.2014
Prezentace Euroregionu Šumava na Donaugartenschau

Euroregion Šumava se v září, konkrétně 15. – 16. 9., prezentoval na Zemské zahradnické výstavě (Donaugartenschau) v Deggendorfu. ... 


  1/7    [další]    [poslední]       přejít na:  

 

Euroregion Šumava